Katedra Zrównoważonych Procesów Rynkowych

Najważniejsze obszary badawcze pracowników Katedry:

  • CSR i idea zrównoważonego rozwoju
  • gospodarka światowa
  • zasoby ludzkie
  • rynki finansowe 
  • transport i spedycja
  • przedsiębiorczość rodzinna
  • badania zachowań konsumentów
  • ochrona własności intelektualnej
  • srebrna gospodarka