Komitet redakcyjny JoST

Opublikowano 04 kwietnia 2022 roku

Kierownik naszej Katedry, dr hab. Piotr Zientara, prof. UG został członkiem komitetu redakcyjnego prestiżowego czasopisma Journal of Sustainable Tourism (IF: 7.968).