O Katedrze

Katedra Polityki Gospodarczej

ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot


tel.58 523 14 20
fax:58 523 12 31

e-mail:
teresa.szreder@ug.edu.pl

Na zdjęciu od lewej: dr Jarosław Kempa, Teresa Szreder - sekretariat katedry, dr Grzegorz Pawłowski, dr hab. Anita Szymańska - kierownik katedry, dr Grzegorz Szczodrowski, dr Andrzej Paczoski 


Witamy na stronach

Katedry Polityki Gospodarczej!


Powstaliśmy w 1990 roku, wraz z rozpoczęciem budowy gospodarki rynkowej w Wolnej Polsce. Naszą misją jest wskazywanie najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce i na świecie oraz ich skutków. Analizujemy politykę gospodarczą popularyzując działania służące rozwojowi gospodarczemu kraju, piętnując jednocześnie pomysły populistyczne, ekonomicznie szkodliwe.

Powtarzając za Henry’m Hazlitt’em: „Sztuka ekonomii polega na tym, by spoglądać nie tylko na bezpośrednie, ale i na odległe skutki działań i programów.”