Działalność naukowa

Szczegółowy zakres badań naukowych prowadzonych przez pracowników naszej Katedry można ująć w następujące zakresy:

 

Teoria przedsiębiorstw obejmująca swoim zakresem następujące dziedziny naukowe:

 • Analiza i synteza procesowa
 • Analiza i synteza systemowa
 • Sterowanie ekonomiczne przedsiębiorstwami
 • Regulacja działalności przedsiębiorstw
 • Adaptacja działalności przedsiębiorstw
 • Optymalizacja działalności przedsiębiorstw
 • Strategie przedsiębiorstw

Gospodarowanie przedsiębiorstw w transporcie obejmujące swoim zakresem następujące dziedziny naukowe:

 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw transportowych
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych
 • Operatorzy transportu
 • Organizatorzy transportu
 • Przewoźnicy drogowi
 • Przedsiębiorstwa transportu samochodowego / drogowego
 • Przedsiębiorstwa spedycyjne

Zachowania przedsiębiorstw obejmujące swoim zakresem następujące dziedziny naukowe:

 • Kultura organizacyjna przedsiębiorstw
 • Stratyfikacja ekonomiczna przedsiębiorstw
 • Witalność przedsiębiorstw
 • Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw
 • Zachowania przedsiębiorstw na rynku pracy

Ekonomika przedsiębiorstw obejmująca swoim zakresem następujące dziedziny naukowe:

 • Efektywność gospodarowania majątkiem przedsiębiorstw
 • Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw
 • Rachunek ekonomiczny działalności przedsiębiorstw
 • Rachunki kosztów własnych przedsiębiorstw
 • Rachunki przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstw
 • Rachunki wyników finansowych przedsiębiorstw
 • Typologia przedsiębiorstw

Diagnozowanie ekonomiczne przedsiębiorstw obejmujące swoim zakresem następujące dziedziny naukowe:

 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Badania analityczne przedsiębiorstw
 • Badania finansowe
 • Badania operacyjne
 • Badania pracy
 • Badania rynkowe
 • Badania marketingowe
 • Ocena działalności gospodarczej przedsiębiorstw

Funkcjonowanie przedsiębiorstw obejmujące swoim zakresem następujące dziedziny naukowe:

 • Behawioralne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw publicznego transportu zbiorowego
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw transportu samochodowego
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw spedycyjnych
 • Funkcjonowanie inteligentnych podmiotów gospodarczych
 • Mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Strukturalizacja i formalizacja informacji w przedsiębiorstwie
 • Systemy podejmowania decyzji
 • Systemy wspomagania informacyjnego w przedsiębiorstwie
 • Zastosowania teorii podejmowania decyzji w gospodarce
 Zarządzanie przedsiębiorstwami obejmujące swoim zakresem następujące dziedziny naukowe:
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Monitoring ekonomiczny przedsiębiorstw
 • Zarządzanie finansowe
 • Zarządzanie kapitałami
 • Zarządzanie marketingowe
 • Zarządzanie operacyjne
 • Zarządzanie pracą i motywowanie
 • Zarządzanie procesowe
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie systemowe
 • Zarządzanie sytuacyjne