Działalność dydaktyczna

Prowadzone przedmioty:

 • Analiza ekonomiczna
 • Analiza finansowa dla audytorów
 • Audytor ekonomiki przedsiębiorstw
 • Audytor finansów przedsiębiorstw
 • Audytor ryzyka działalności przedsiębiorstw
 • Audytor bezpieczeństwa systemów informacyjnych przedsiębiorstw
 • Badania analityczne przedsiębiorstw
 • Badania ekonomiczno-finansowe
 • Badania operacyjne i pracy
 • Badania rynkowe i marketingowe
 • Biznes plan
 • Diagnostyczne metody podejmowania decyzji
 • Dynamiczne techniki zarządzania
 • Ekonomika i projektowanie przedsięwzięć przedsiębiorstw
 • Ekonomika przedsiębiorstw transportowych
 • Etyka zawodowa audytorów przedsiębiorstw
 • Finanse menedżerskie
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych
 • Gospodarowanie w transporcie samochodowym
 • Monitoring ekonomiczny
 • Nauka o przedsiębiorstwie
 • Organizacja i funkcjonowanie transportu drogowego
 • Organizacja i kierowanie przedsiębiorstwem wielozakładowym
 • Podstawy teorii przedsiębiorstw
 • Podstawy teorii stratyfikacji przedsiębiorstw
 • Prawne środowisko zawodów audytorskich
 • Procedury audytów wewnętrznych przedsiębiorstw
 • Procedury audytów zewnętrznych przedsiębiorstw
 • Przedsiębiorstwa na międzynarodowym rynku turystycznym
 • Przedsiębiorstwa transportowe
 • Rachunkowość
 • Spedycja
 • Systemy diagnozowania przedsiębiorstw
 • Systemy funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej
 • Systemy oceny pracowników w organizacji
 • Systemy sprzedaży usług audytorskich
 • Teoria diagnozowania ekonomicznego
 • Teoria funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Zachowania przedsiębiorstw
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Zarządzanie finansowe
 • Zarządzanie projektami przedsiębiorstw
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami
 • Zagadnienia poznawcze audytów przedsiębiorstw