Published papers

 

 

Funkcjonowanie w systemie transportowym Polski przedsiębiorstw wykonujących spedycję krajową


Jan Majewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1976 

 

 

 

Organizacja transportu samochodowego
 
Alicja Krasucka, Henryk Woźniak

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1984
ISBN 83-7017-058-7 

 

 

 

 

 

Modelowanie systemów opisujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportu samochodowego 
Andrzej Gocałek, Krzysztof Szałucki

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1985
ISBN 83-7017-097-8

 

 

 

 

 

 

 

 Ekonomika przedsiębiorstwa transportu samochodowego 
Jan Majewski 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1987
ISBN 83-7017-117-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastosowanie analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwach transportu lądowego
 Stanisław Miecznikowski, Małgorzata Prus, Krzysztof Szałucki

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1988
ISBN 83-7017-208-3

 

 

 

 

 

 

Sterowanie ekonomiczne i zachowania organizacyjne w warunkach deficytowej działalności socjalistycznych przedsiębiorstw transportowych

Krzysztof Szałucki

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1988

ISBN: 83-7017-280-6 

Funkcjonowanie rynku usług transportowych

red. H. Woźniak 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1990 

ISBN 83-7017-303-9

Poradnik organizatora transportu

red. W. Jopkiewicz 
Wydawnictwo ORGPOST, Gdańsk 1989

 rozdziały - Krzysztof Szałucki:

 • Transport własny i jego organizacja,
 • Zasady ustalania opłat przewozowych w transporcie samochodowym,
 • Przedsiębiorstwa transportu samochodowego - zawarcie umowy oraz prawa i obowiązki stron umowy,
 • Przewoźnicy prywatni, przedsiębiorstwa nietransportowe i spółki spedycyjne - zasady i zakres działania,
 • Funkcjonowanie zorganizowanego transportu samochodowego w przedsiębiorstwach produkcji towarowej.
 

Transport pasażerski w regionie gdańskim w warunkach gospodarki rynkowej
red. D. Rucińska  

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994
ISBN 83-7017-559-7 

Transport
red. W. Rydzkowski i K. Wojewódzka-Król
Wydanie I


Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
ISBN: 83-01-12239-0

podrozdziały - K. Szałucki:

 • 2.1. Transport samochodowy
 • 3.1. Spedycja

Zarządzanie komunikacją miejską
red. O. Wyszomirski 

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Gdańsk 1999
ISBN: 83-904581-2-8

rozdziały - K. Szałucki:

 • 4.2. Źródła finansowania inwestycji
 • 4.3. Dostęp do kapitału inwestycyjnego w komunikacji miejskiej
 • 5.1. Organizacja przedsiębiorstw przewozowych
 • 5.2. Ekonomika przedsiębiorstw przewozowych
 • 5.3. Funkcjonowanie przedsiębiorstw komunikacji miejskiej 
 

Przedsiębiorstwa transportowe. Warunki i mechanizmy równowagi

Krzysztof Szałucki
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999
ISBN: 83-7017-888-X

Spis treści

Transport
red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król
Wydanie III, zmienione

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
ISBN: 83-01-13180-2

podrozdziały - K. Szałucki:

 • 2.1. Transport samochodowy
 • 3.1. Spedycja
 • 3.1.1. Podstawy spedycji
 • 3.1.2. Koordynacyjne funkcje spedytorów
 • 3.1.3. Zarządzanie działalno ścią spedycyjną
 • 4.1 Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwach transportowych
 

 Efektywność gospodarowania majątkiem przedsiębiorstw transportowych


Mirosław Krajewski
Wydawnictwo Uniwerystetu Gdańskiego, Gdańsk 2001
ISBN: 83-7326-006-4

 

Spis treści

 

Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw

Beata Majecka
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002
ISBN 83-7326-092-7


Spis treści

 

Gospodarowanie w komunikacji miejskiej
red. O. Wyszomirski

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002
ISBN: 83-7326-116-8

podrozdziały- K. Szałucki:

 • 13. Przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej
 • 14. Ekonomika przedsiębiorstw komunikacji miejskiej
 • 15. Funkcjonowanie przedsiębiorstw komunikacji miejskiej

 

 

 

Organizatorzy transportu. Rynki i strategie rozwoju

Jagienka Rześny - Cieplińska
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003
ISBN: 83-7326-154-0


Spis treści

 

 

 

Przedsiębiorstwa transportu samochodowego w warunkach transformacji gospodarczej Polski

Andrzej Letkiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003
ISBN: 83-7326-145-1


Spis treści

 

 

Ekonomika transportu
red. K. Szałucki

Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2003 
ISSN-1426-708X

artykuły:

 • K. Szałucki: Ekonomiczne problemy rozwoju przedsiębiorstw transportowych w Polsce.
 • M. Krajewski: Zarządzanie kapitałami w transporcie.
 • B. Majecka, A. Letkiewicz: Zachowania przedsiębiorstw transportowych uwarunkowane procesami regulacyjnymi gospodarki.
 • G. Chaberek, A. Mytlewski: Informacyjne aspekty wsparcia logistycznego procesów transportowych.

 

Nieefektywność rynku. Teoria i praktyka.
red. T. Kamińska, T. Kątowski

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003
ISBN 83-7326-159-1

artykuły:

 • J. Fryca, B. Majecka: Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw w warunkach nieefektywności rynku s. 67-79
 • A. Letkiewicz: Restrukturyzacja systemów adaptacyjnych i optymalizacyjnych w przedsiębiorstwie s. 94-110

 

Ekonomika i kierowanie rozwojem przedsiębiorstwem
red. J. Żurek 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003
ISBN: 83-88829-39-4

podrozdziały - K. Szałucki: 

 

 • 3.8. Logistyka w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
 • 4.1. Istota i zakres ekonomiki przedsiebiorstwa
 • 4.8. Przychody przedsiębiorstwa
 • 4.9. Wynik finansowy przedsiębiorstwa
 • 5.5. System motywacyjny i ZZL

podrozdziały - M.Krajewski:

 • 3.1. Majątkowe składniki przedsiębiorstwa
 • 3.2. Struktura własnościowa majątku-źródła jego finansowania
 • 3.3. Zasoby kapitału ludzkiego
 • 3.4. Zasoby niematerialne i prawne w przedsiębiorstwie
 • 5.3. Kierowanie jako czynniki stymulujący proces zarządzania
 • 5.8.6. Ocena inwestycji z punktu widzenia wartości pieniądza w czasie
 • 5.8.7. Metody oceny projektów inwetsycyjnych i ich analiza
 • 8.2 Analiza ekonomiczno-finansowa np przedsiębiorstwa żeglugi morskiej

Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
red. Z. Warzocha

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003
ISBN: 83-89112-85-X

 

 • J. Hartenberger: Czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstw transportowych s. 113-119
 • J. Rześny-Cieplińska: Kapitałowe strategie przetrwania organizatorów transportu w Polsce s. 121-127
 • J. Fryca, B. Majecka: Identyfikacja celów przedsiębiorstw poprzez badania ich zachowań organizacyjnych s. 163-173
 • A. Letkiewicz, A. Mytlewski: System informacyjno-decyzyjny jako czynnik optymalizacji działalności przedsiębiorstwa s. 241-256

Wybrane problemy teorii i funkcjonowania rynku pracy
red. B. Majecka, T. Nowosielski

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Gdańsk 2004
ISBN: 83-87369-30-6

artykuły:

 • J. Fryca: Formalnoprawne uwarunowania świadczenia prac s. 85-104
 • B. Majecka: Telepraca - szansą na zatrudnienie s. 105-113
 • A. Letkiewicz: Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie s. 141-149

Wspólna Europa. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami
red. H. Brdulak i T. Gołębiowski

SGH, Warszawa 2005
ISBN 83-7378-173-0

artykuły:

 • G. Karwacka: Regulacyjna funkcja logistyki w równoważeniu rozwoju przedsiębiorstwa s. 169-176
 • A. Letkiewicz: Samoregulacyjne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw s. 177-184
 • B. Majecka: Kształtowanie zachowań warunkujących zrównoważony rozwój przedsiębiorstw s. 185-193
 • A. Mytlewski: Monitoring ekonomiczny w badaniu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa s. 229-237
 • J. Rześny-Cieplińska: Wpływ sprawności regulacji systemów przedsiębiorstwa na zrównoważony rozwój s. 259-263
 • J. Fryca: Polityka kadrowa przedsiębiorstw w kontekście ich zrównoważonego rozwoju s. 437-445

Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka.
red. E. Urbańczyk

ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 406, Prace IEIOP nr 43, tom II, Szczecin 2005
ISBN 83-916357-8-3, ISSN 1232-5821

artykuły:

 • M. Krajewski: Kierunki oceny finansowej efektywności wykorzystania majątku przedsiębiorstw s. 617-623
 • J. Fryca: Kształtowanie systemów świadczenia pracy sprzyjających wzrostowi wartości przedsiębiorstwa s. 971-97

 

Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach. Zasady - efektywność – narzędzia
Mirosław Krajewski

Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2006
ISBN: 83-7426-309-1

 

Spis treści

 

Gospodarowanie w transporcie samochodowym - wybrane zagadnienia
Andrzej Letkiewicz

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006
ISBN 83-7326-370-5

 

Spis treści

Monitoring ekonomiczny przedsiębiorstw
Adam Mytlewski

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007
ISBN 978-83-7326-438-0

 

Spis treści

Kształtowanie systemów pracy w przedsiębiorstwach
Joanna Fryca

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007
ISBN 978-83-7326-462-5

 

Spis treści

Dylematy i perspektywy rozwoju współczesnych przedsiębiorstw
red. J. Fryca, D. Wach

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2007
ISBN: 978-83-87369-45-3

 • A. Letkiewicz: Procesowa czy biznesowa koncepcja przedsiębiorstwa
 • A. Szuścicka: Wartość przedsiębiorstw jako instrument kształtujący ich konkurencyjność
 • J. Rześny-Cieplińska: Sprawność funkcjonalna organizacji we współczesnej gospodarce
 • J. Fryca: Kompetencje umysłowe decydenta – dylematy transferu wiedzy
 • B. Majecka: Czy przedsiębiorstwa powinny zatrudniać doświadczonych pracowników?
 • J. Liszek: Determinanty wyboru źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej
red. H. G. Adamkiewicz-Drwiłło

WN PWN, Warszawa 2007
ISBN 978-83-01-15004-4

 • B. Majecka: Kulturowe i strategiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy

Przedsiębiorstwo – zasady działania, funkcjonowanie, rozwój
red. J. Żurek

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007
ISBN 978-83-7531-04-5

 • M. Krajewski: Podstawowe zasoby decydujące o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
 • M. Krajewski: Analiza ekonomiczno-finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa żeglugi morskiej
 • M. Krajewski: Kierowanie jako czynnik stymulujący proces zarządzania,
 • M. Krajewski: Ocena inwestycji z punktu widzenia wartości pieniądza w czasie
 • K. Szałucki: Logistyka w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
 • K. Szałucki: Istota i zakres ekonomiki przedsiębiorstwa
 • K. Szałucki: Przychody przedsiębiorstwa i czynniki kształtujące ich wysokość
 • K. Szałucki: Wynik finansowy przedsiębiorstwa
 • K. Szałucki: Istota zakres i systematyka procesów kierowania rozwojem przedsiębiorstwa
 • K. Szałucki: System motywacyjny i zarządzanie zasobami ludzkimi

Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka
red. T. Kamińska, J. Fryca, B. Majecka

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007
ISBN 978-83-7326-426-7 

 

 • J. Fryca, B. Majecka (współautorstwo): Istota gospodarki opartej na wiedzy
 • J. Fryca: System pracy przedsiębiorstwa funkcjonującego w gospodarce opartej na wiedzy
 • A. Letkiewicz: Samoregulacyjny wzorzec przedsiębiorstwa zdolnego kreować wiedzę
 • B. Majecka: Strategiczna perspektywa funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy
 • B. Majecka: Zachowania strategiczne przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy
 • A. Mytlewski: Wykorzystanie systemów ERP w kształtowaniu wiedzy przedsiębiorstw. Studium przypadku trzech przedsiębiorstw w produkcyjnych w Polsce
 • J. Rześny-Cieplińska: Uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w polityce Unii Europejskiej
 • A. Szuścicka: Mierniki efektywności przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce opartej na wiedzy

Transport. Aktualne problemy integracji z Unią Europejską
red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król

Wydanie IV, zmienione
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
ISBN 83-01-14260-X

podrozdziały - K. Szałucki

 • 2.1 Transport samochodowy
 • 3.1 Spedycja
 • 4.1 Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwach transportowych
 • 4.2. Ekonomika przedsiębiorstw transp.
 • 4.3. Zarządzanie przedsiębiorstwami transport.
 • 4.7. Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw transp.
Innowative perspecitve of transport and logistics
red. J. Burnewicz

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009
ISBN 978-83-7326-676-6
 • K. Szałucki, A. Letkiewicz: Innovative trends in freight road vehicles

Współczesny marketing - wybrane obszary
red. A. Rudzewicz, A. Kowalkowski 

Wydział Nauk Ekonomicznych UWM, Olsztyn 2009

ISBN 978-83-89112-99-X

 • B. Majecka, Zmienność relacji przedsiębiorstwa z klientami jako efekt modelu biznesu,
 • A. Letkiewicz, Benchmarki marketingowo-rynkowe w procesach funkcjonalnych przedsiębiorstw,
 • J. Fryca, Rola kompetencji organizacji w kreowaniu zaufania w biznesie.

Współczesne przedsiębiorstwo. Zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu
red. J. Fryca, J. Jaworski

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2009
ISBN 978-83-61712-16-9, ISSN 1899-9867

 • B. Majecka: Zachowania rynkowe przedsiębiorstw jako efekt zachowań organizacji
 • J. Fryca: Odpływ wiedzy barierą innowacyjności – zachowania organizacyjne przedsiębiorstw na rynku pracy
 • A. Letkiewicz: Mechanizm zapewnienia równowagi finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem pętli sprzężeń zwrotnych
 • J. Liszek: Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw w warunkach kryzysu
Równi na rynku pracy? Analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim
red. J. Fryca

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2009
ISBN 978-83-61772-06-6
 • B. Majecka: Kulturowe aspekty rekrutacji – ujęcie teoretyczne,
 • J. Schomburg, A. Szuścicka: Kompetencje poszukiwane przez pracodawców na rynku pracy
 • A. Letkiewicz (współautor): Uniwersytety Trzeciego Wieku 
 • M. Krajewski: Problemy kształcenia studentów w zakresie finansów przedsiębiorstw – zderzenie z praktyką gospodarczą
Pracownicy 45+ w przedsiębiorstwie
red. J. Fryca, B. Majecka

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, Gdańsk 2010
ISBN 978-83-61161-04-2
 • J. Fryca, B. Majecka: Analiza postaw i opinii pracodawców o pracownikach 45+ w województwie pomorskim.
 • A. Letkiewicz: Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie – obszar procesów wewnętrznych.
 • J. Liszek, J. Rześny-Cieplińska: Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie – obszar relacji.
 • A. Szuścicka (współautor): Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie – obszar finansowy 
 • J. Schomburg (współautor): Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie – obszar rozwoju

Transport. Problemy transportu w rozszerzonej Unii Europejskiej

red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król
Wydanie V, zmienione

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
ISBN: 978-83-01-15955-9

podrozdziały - K. Szałucki: 

 • 2.1 Transport samochodowy
 • 3.1 Spedycja
 • 4.1 Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwach transportowych
 • 4.2. Ekonomika przedsiębiorstw transportowych
 • 4.3. Zarządzanie przedsiębiorstwami transportowymi
 • 4.7. Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw transportowych

Innowacyjne przedsiębiorstwa - standard XXI wieku
red. J. Fryca, T. Nowosielski

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Gdańsk 2011
ISBN: 978-83-61161-08-0

artykuły:

 • J. Fryca: Innowacyjność - wyzwanie współczesnych przedsiębiorstw s. 9-22
 • J. Fryca: Presja innowacyjności jako determinanta zachowań przedsiębiorstw na rynku pracy, s. 139-149
 • B. Majecka: Strategiczny wymiar innowacyjnych zachowań przedsiębiorstw s. 23-30
 • A. Letkiewicz: Innowacyjność regulacyjna w systemach funkcjonalnych przedsiębiorstw       s. 57-65
 • J. Rześny-Cieplińska: Innowacyjność w strategiach małych i średnich przedsiębiorstw realizowana przy wsparciu funduszy unijnych, s. 103-112

Organizatorzy transportu. Rynki - Operacje - Strategie

Jagienka Rześny - Cieplińska
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011
ISBN: 978-83-7326-802-9

 

 Spis treści

 

Samoregulacja w symetryzacji systemów przedsiębiorstw

Andrzej Letkiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013

ISBN 978-83-7865-063-8Spis treści

 

Organizatorzy transportu w kształtowaniu ładu przestrzennego gospodarki

Jagienka Rześny - Cieplińska
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013

ISBN 978-83-7865-081-2

 

Spis treści

Perspektywy zachowań przedsiębiorstw. Celowość - funkcjonalność - witalność

Beata Majecka
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013

ISBN 978-83-7865-141-3Spis treści

  Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój gospodarki
red. H.Klimek, T.Nowosielski

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Gdańsk 2013
ISBN: 978-83-61161-12-7

 • A.Letkiewicz: Zrównoważony rozwój a efektywność gospodarowania przedsiębiorstw
 • A.Letkiewicz (współautor): Efektywność podmiotów kultury wysokiej a koncepcja zrównoważonego rozwoju
 • B.Majecka: Efektywność ekonomiczna jako uwarunkowanie przetrwania przedsiębiorstw w kontekście idei zrównoważonego rozwoju
 • M.Suchanek: Efektywność podmiotów ochrony zdrowia w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju

Problemy poznawcze diagnozowania ekonomicznego przedsiębiorstw


Joanna Hartenberger-Liszek

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014

ISBN 978-83-7865-187-1

 

Spis treści

 

Przedsiębiorstwa transportowe - funkcjonowanie i rozwój

red. K. Szałucki i A. Letkiewicz

 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego

Ekonomika Transportu i Logistyki nr 53, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014

ISSN 0208-4821

 

Artykuły:

 • J. Fryca-Knop: Różnicowanie systemów pracy w cyklu życia przedsiębiorstw transportu drogowego, s. 9-35
 • J. Hartenberger-Liszek: Kondycja finansowa przewoźników w świetle procesów integracji publicznego transportu zbiorowego Trójmiasta, s. 37-50
 • M. Jarocka: Kształtowanie funkcji audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwach transportowych, s. 51-61
 • J. Krupska: Jakościowe wymogi transportowej obsługi produkcji przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego, s. 63-81
 • A. Letkiewicz: Uwarunkowania i narzędzia zwiększania efektywności przedsiębiorstw transportu drogowego w sieciach międzyorganizacyjnych, s. 83-102
 • B. Majecka: Mechanizm kształtowania witalności przedsiębiorstw transportowych w warunkach zrównoważonego rozwoju - ujęcie gałęziowe, s. 103-125
 • A. Mytlewski: Koncepcja monitoringu ekonomicznego w warunkach funkcjonowania operatorów transportowej obsługi odpadów komunalnych, s. 127-148
 • J. Rześny-Cieplińska: Operacjonalizacja zadań organizatorów zintegrowanego systemu transportowego, s. 149-168
 • M. Suchanek: Sztuczne sieci neuronowe w badaniach operacyjnych przedsiębiorstw transportowych, s. 169-183
 •  K. Szałucki: Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw transportowych w świetle zasady neutralności ich form własnościowych, s. 185-193
 
 

 Optymalna alokacja zasobów w systemach gospodarczych i gospodarujących

red. A.Letkiewicz, M.Suchanek

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2014

ISBN 978-83-61161-16-5

 

 • M.Jarocka: Wykorzystanie metod badań operacyjnych w optymalizacji działalności przedsiębiorstwa spedycyjnego
 • A.Letkiewicz: Optymalizacja w procesie kształtowania wartości podmiotów gospodarczych
 • M.Suchanek: Model optymalnej alokacji zasobów w podsystemie transportowym systemu ratownictwa medycznego w Polsce
 

 Zachowania rynkowe przedsiębiorstw w teorii i praktyce gospodarczej

red. B.Majecka, M.Jarocka

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2015

ISBN 978-83-61161-01-1

 

 • J.Fryca-Knop (współautor): Wpływ endogenicznych czynników innowacyjności na zachowania rynkowe podmiotów sektora usług portowych
 • M.Jarocka: Zmiany potrzeb konsumenckich jako determinanta zachowań przedsiębiorstw branży jubilerskiej
 • B.Majecka, M.Jarocka: Zachowania rynkowe przedsiębiorstw. Istota, przejawy, uwarunkowania
 • E.Mandera: Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw audytorskich w Polsce
 • V.Wilusz: Wpływ uwarunkowań społeczno-politycznych na zachowania przedsiębiorstw
 • M.Suchanek: Efektywność wymuszonych zachowań komercjalizacyjnych w polskim sektorze ochrony zdrowia
 

Behawioralne wartości stratyfikacji ekonomicznej przedsiębiorstw


Beata Majecka

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015

 

ISBN 978-83-7865-276-2

 

Spis treści

 

Determinanty rozwoju Polski: polityka innowacyjna

red. J.Kotowicz-Jawor, S.Krajewski, E.Okoń-Horodyńska

 

IX Kongres Ekonomistów Polskich

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015

ISBN: 978-83-88700-98-9

 

 

J.Fryca-Knop: Stymulowanie rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwach: uwarunkowania behawioralne s.222-242

 
 

Modele ustroju społeczno-gospodarczego: kontrowersje i dylematy

red. E.Mączyńska

 

IX Kongres Ekonomistów Polskich

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015

ISBN: 978-83-88700-99-6

 

 

A.Letkiewicz: Regulacja i deregulacja a samoregulacyjne dążenia podmiotów gospodarujących do symetrii funkcjonalnej s. 230-244

 

Transport. Nowe wyzwania


red. K.Wojewódzka-Król, E.Załoga


Wydanie VI
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016
ISBN: 978-83-01-18462-9

 


podrozdziały - K.Szałucki:

 • 3.1 Transport samochodowy
 • 6.1 Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwach transportowych
 • 6.2 Działalność operacyjna przedsiębiorstw transportowych
 • 6.4 Finansowanie przedsiębiorstw transportowych
 • 7.2 Spedycja

Kształtowanie równowagi przedsiębiorstw transportowych


Krzysztof Szałucki

 

Wydawnictwo Texter, Warszawa 2016

ISBN (druk): 978-83-7790-550-0

ISBN (e-book): 978-83-7790-805-1

 

 

Spis treści

 

  
Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego

red. J. Żurek

 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016

ISBN 978-83-208-2229-8

 

podrozdziały - K. Szałucki:

 • 2.1. Istota, funkcjonowanie, zakres i systematyka procesów funkcjonowania przedsiębiorstw
 • 2.5. System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstwa
 • 2.6. System podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie i uwarunkowania procesu podejmowania decyzji
 • 2.9. System motywacyjny w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
 • 3.1. Istota, zakres i systematyka tematyczna ekonomiki przedsiębiorstwa
 • 3.2. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródło informacji ekonomicznej o przedsiębiorstwie
 • 3.3 Przychody przedsiębiorstwa i czynniki kształtujące poziom przychodów
 • 3.5. Wynik operacyjny i wynik finansowy przedsiębiorstwa
 • 3.7. Ekonomiczna wartość dodana EVA i rynkowa wartość dodana MVA
 • 4.11 Logistyka w kształtowaniu efektywnego gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa i umacnianiu jego pozycji konkurencyjnejInformacyjno-decyzyjne determinanty transportowej obsługi 

przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego

 

Joanna Krupska

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016

 

ISBN 978-83-7865-418-6

 

Spis treści

 

Transport Development Challenges in the Twenty- First Century - Proceedings of the 2015 TranSopot Conference


M.Bąk (ed.)

Springer Proceedings in Business and Economics, Springer Cham 2016

ISBN: 978-3-319-26846-0

ISBN: 978-3-319-26848-4 (eBook)

 

 • J.Fryca-Knop: Pro-Innovative Systems of Decision-Making in TSL Enterprises: Behavioural Conditions s.181-191
 •  A.Letkiewicz, M.Suchanek: Use of Economic and Econometric Analysis in the Financial Standing Diagnosis of Haulage Enterprises, Case Study: Trans Polonia S.A. s.221-229
 

Teoria chaosu w badaniach funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Wybrane zastosowania w sektorze ochrony zdrowia


Michał Suchanek

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016

 

ISBN: 978-83-7865-494-0

Równowaga w funkcjonowaniu przedsiębiorstw transportowych


Krzysztof Szałucki


Wydawnictwo Texter, Warszawa 2017

ISBN (druk): 978-83-7790-443-5

ISBN (e-book): 978-83-7790-4444-2

Spis treści

Efektywność finansowa przedsiębiorstw

W perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw

pod redakcją Krzysztofa Szałuckiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk 2017

ISBN 978-83-7865-502-2

Spis treści

 

Sustainable transport development, innovation and technology – Proceedings of the 2016 TranSopot conference

Michał Suchanek (ed.)

 

Springer Proceedings in Business and Economics, Springer Cham 2017

ISBN: 978-3-319-51426-0

ISBN: 978-3-319-51427-7 (e-ISBN)

 

 • M.Suchanek, A.Mytlewski: Analysis of the Cost Intensity of Transportation in the Polish Rescue Services System s. 129-135
 • K.Szałucki, J.Fryca-Knop: Strategic Analysis of Risk of Employing in Public UtilityTransport Enterprises s.151-163
 • M.Jarocka, J.Krupska: Forwarding in Contemporary Delivery Chain s. 177-183
 •  A.Letkiewicz, B.Majecka: Self-regulatory Effectiveness of TSL Enterprises as an Indicator of Their Stratification Position in the Sector s. 197-206
 

Determinants of functional effectiveness and durability of road transport enterprises

red.  A. Letkiewicz i M.Suchanek

 

Research Journal of the University of Gdańsk

Transport Economics and Logistics Vol. 73, 

Gdańsk University Press, Gdańsk 2018

ISSN 0208-4821

 • J. Fryca-Knop, A. Letkiewicz, B. Majecka: Functional Efficiency and Stability of Road Transport Enterprises s. 9-16
 • B. Majecka, E. Mandera: Regulatory Conditions of Functional Efficiency and Stability of Road Transport Enterprises s. 17-26
 • M. Jarocka, E. Mandera: Market Conditions of Efficiency and Durability of Road Transport Enterprises s. 27-36
 • J. Krupska, A. Mytlewski: Operational Conditions of Functional Durability and Performance of Road Transport Enterprises s. 37-46
 • J. Fryca-Knop, A, Miłosz: Social Conditions of Functional Efficiency and Durability of Road Transport Enterprises s. 47-58
 • J. Hartenberger-Liszek: Economic and Financial Conditions of Efficiency and Durability of Road Transport Enterprises s. 59-66
 • A. Letkiewicz, M. Suchanek: Systemic Conditions of Efficiency and Durability of Road Transport Enterprises s. 67-76
 

Transportation - business operations and sustainable development

red.  A. Letkiewicz 

 

Research Journal of the University of Gdańsk

Transport Economics and Logistics Vol. 77, 

Gdańsk University Press, Gdańsk 2018

ISSN 0208-4821

 • J. Fryca-Knop, B. Majecka: Ethics of the Professional Drivers. Case Study of Public Transport s. 7-18
 • J. Fryca-Knop, B. Majecka: Corporate Social Responsibility of Transport Companies on the Labour Market, s. 19-32
 • J. Hartenberger-Liszek, J. Krupska: Analysis of the Use of Leasing in the Vehicle Financing in Road Transport Enterprises s. 41-50
 • M. Jarocka: Competitiveness of Road Transport Companies in Light of Ecological Determinants in Poland s. 51-58
 • J. Krupska, J. Hartenberger-Liszek: Transport on Own Account – Essence And Regulations s. 73-82
 • M. Suchanek: The Costs of Retrofitting Smart Tachographs In Hdvs in European Union s. 125-130
 

Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku


red. Luiza Ossowska i Maciej Dębski

Przedsiębiorczość i Zarządzanie 4.2

Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk

ISSN: 1733-2486

 • B. Majecka, A. Letkiewicz: Wartości poznawcze wskaźnika sprawności samoregulacyjnej w charakterystyce konkurencyjności przedsiębiorstw branży TSL s. 207-220
 

 

Qquilibrium of enterprises in the polish transport market


Krzysztof Szałucki


Wydawnictwo Texter, Warszawa 2019

ISBN (druk): 978-83-7790-573-9

ISBN (e-book): 978-83-7790-572-2

Spis treści