O Katedrze

Katedra Ekonomiki
i Funkcjonowania

Przedsiębiorstw Transportowych

ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot

tel. 058 523 13 45
fax: 058 523 11 90

e-mail: dorota.biniakiewicz@ug.edu.pl

 

 

Katedra Ekonomii i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych jest jednostką akademicką, działającą w ramach Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Pracownicy Katedry prowadzą działalność badawczą i dydaktyczną w szeroko rozumianym zakresie funkcjonowania, finansów, zachowań, diagnozowania, audytu przedsiębiorstw oraz praktycznego zastosowania wiedzy ekonomicznej.

 

Działalność statutowa Katedry wynika przede wszystkim z kształtowania przez lata podstawowych profili badań. Obejmują one:

  • Teorię przedsiębiorstw - w ramach której można wyróżnić dwa główne obszary badawcze: diagnozę przedsiębiorstw gospodarujących i ich otoczenia rynkowego, funkcjonowanie jednostek gospodarczych oraz bieżące badania obejmujące pragmatyczne założenia zachowań organizacyjnych i modeli biznesu;
  • Zarządzanie przedsiębiorstwami transportowymi - w tym złożony wymiar zagadnień ekonomicznych i zarządzania tymi przedsiębiorstwami oraz szczegółowe badania uwzględniające strukturalne aspekty problemu;
  • Analizę ekonomiczną i audyt - ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru finansowego, operacyjnego i marketingowego oraz wpływu rynku pracy i kapitału ludzkiego na możliwości rozwoju biznesu.

 

W ramach oferty edukacyjnej Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych prowadzi następujące specjalności na kierunku ekonomia:

  • "Przedsiębiorstwo - finanse i rynek” – studia licencjackie,
  • „Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw” – studia magisterskie.

 

Jednocześnie pracownicy Katedry, w toku studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, prowadzą zajęcia obejmujące przedmioty specjalizacyjne na specjalnościach: „Ekonomika transportu i logistyka”, „Biznes i technologia ekologiczna” „Finanse w przedsiębiorstwach” „International business”  oraz seminaria doktoranckie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG.

 

Pracownicy Katedry Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych rozwijają działania projektowe oraz eksperckie (szkolenia i związane z nimi kursy), które są poświęcone praktycznemu wykorzystaniu wiedzy ekonomicznej w procesach gospodarowania. Największą grupę badań przeprowadzonych przez pracowników stanowią badania przedsiębiorstw transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem transportu drogowego (regularnych przewozów autobusowych i transportu ładunków). Efektem tych działań są prace badawcze, ekspertyzy, materiały konsultingowe i doradcze dla licznych podmiotów życia gospodarczego oraz władz miejskich i jednostek samorządu terytorialnego.

 

Pracownicy Katedry mogą poszczycić się znaczącym udziałem w pracach nad Programami Rozwoju Programu Nauki Unii Europejskiej, programami operacyjnymi lub programami prywatyzacyjnymi. Poszczególni pracownicy Katedry biorą również czynny udział w życiu gospodarczym występując w roli konsultantów lub zarządzających obszarami księgowości i finansów organizacji i przedsiębiorstw różnych sektorów gospodarki oraz jednostek samorządu terytorialnego.