Publikacje

Najnowsze publikacje:

 • Brodzicki, T., & Golejewska A. (2019). Firms’ innovation performance and the role of the metropolitan location. Evidence from the European periphery. Entrepreneurship & Regional Development, 31:9-10, 908-929.
 • Brodzicki T., Kwiatkowski J., An empirical investigation into the role of technology gap in the trade relations of the EU member states, „Entrepreneurial Business and Economics Review”. 2018, Vol. 6, no. 2, pp. 111-135.
 • Golejewska, A. (2019). Regionalne Systemy Innowacji w Polsce. Funkcjonowanie, efektywność i perspektywy rozwoju. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Nowak S., Mosionek-Schweda M., Mrzygłód U., Kwiatkowski J., Greedy State? The effect of the government shareholder on the dividend payout ratio and smoothing levels, „International Journal of Contemporary Management”. 2017, Vol. 16, no. 4.
 • Nowak, S., Mosionek-Schweda, M., Mrzygłód, U., Kwiatkowski, J., Determinants of dividend smoothing: the case of the Turkish stock market. [In:] “Finance and Sustainability: proceedings from the Finance and Sustainability Conference”, Agnieszka Bem, Karolina Daszyńska-Żygadło, Tatana Hajdikova, Peter Juhasz [Eds]. Cham : Springer, 2018, pp. 135-148.
 • Skica T., Golejewska A., & Bielak J. (2018). Budgetary Policy of Local Government and Its Impact on Entrepreneurship. International Journal of Contemporary Management, 17(2), 35-62.
 • Prusak B., Morawska S., Kuczewska J., Banasik P., The role of stakeholders on rejection of bankruptcy applications in the case of “poverty” of the estate: A Polish case study, International Insolvency Review, Volume 28, Issue 1, 2019; pp. 63-85.
 • Kuczewska J., Morawska S., Tomaszewski T., The Effects of Cluster Cooperation as a Source of Company Value Creation In: Windsperger J., Cliquet G., Hendrikse G., Srećković M. (eds) Design and Management of Interfirm Networks. Contributions to Management Science. Springer, Cham, pp. 337-351.
 • Kuczewska J., Implementacja Programu “Small Business Act” dla Europy w Polsce w latach 2008-2015, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 04/2017; ISSN: 0860-6846, s. 70-86
 • Nazarczuk Jarosław, Umiński Stanisław (2018) „The Impact of Special Economic Zones on Export Behaviour. Evidence from Polish Firm-Level Data”, E&M Economics and Management, nr 3/2018, pp. 4-21
 • Brodzicki Tomasz, Umiński Stanisław (2018) „A gravity panel data analysis of foreign trade by regions: the role of metropolises and history”, Regional Studies, (2), pp: 261-273
 • Ciżkowicz Piotr, Rzońca Andrzej, Umiński Stanisław (2013) „The determinants of regional exports in Poland–a panel data analysis”, Post-Communist Economies, 25(2), p. 206-224
 • Brodzicki Tomasz, Jurkiewicz Tomasz, Márquez-Ramos Laura, Umiński Stanisław (online first, 2019) „Patterns and determinants of the horizontal and vertical intra-industry trade of regions: panel analysis for Spain & Poland”, Applied Economics, p. 1-20
 • Jarosław M. Nazarczuk, Stanisław Umiński, Tomasz Brodzicki (online first, 2019), „Determinants of the spatial distribution of exporters in regions: the role of ownership”, The Annals of Regional Science
 • Brodzicki, T., Jurkiewicz, T., Márquez-Ramos, L., & Umiński, S. (2020). Patterns and determinants of the horizontal and vertical intra-industry trade of regions: panel analysis for Spain & Poland. Applied Economics, 52(14), 1533-1552.
 • Brodzicki, T. (2019). The intensity of market competition and the innovative performance of firms. Innovation, 21(2), 336-358.
 • Nazarczuk, J. M., Umiński, S., & Brodzicki, T. (2019). Determinants of the spatial distribution of exporters in regions: the role of ownership. The Annals of Regional Science, 1-28.
 • Brodzicki, T., & Uminski, S. (2018). A gravity panel data analysis of foreign trade by regions: the role of metropolises and history. Regional Studies, 52(2), 261-273.
 • Brodzicki, T., Márquez-Ramos, L., & Umiński, S. (2018). The investigation into determinants of regional exports base: panel analysis for Spanish and Polish regions. Entrepreneurial Business and Economics Review, 6(1), 135-151.
 • Brodzicki, T. (2017). Internationalisation and innovation intensities of Polish manufacturing firms: a close nexus?. Entrepreneurial Business and Economics Review, 5(1), 91-109.
 • Brodzicki, T., Ciołek, D., & Śledziewska, K. (2017). What really determines Polish exports? The semi-mixed effects gravity model for Poland. Argumenta OeconomicaNo 2 (39) 2017, 5 - 19.
 • Ciołek, D., & Brodzicki, T. (2016). Determinanty produktywności polskich powiatów. Bank i Kredyt, 47(5), 463-494.
 • Brodzicki, T., & Ciołek, D. (2016). Determinanty działalności eksportowej polskich firm produkcyjnych. Gospodarka Narodowa, 282(2), 59-76.
 • Brodzicki, T. (2016). Innovation intensity as a driver of firm’s internationalization intensity: evidence for Poland. Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo, (46), 11-43.
 • Brodzicki T., Kuczewska J.  red. (2012), Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.