Projekty naukowe

 
Obecenie realizowane
„Intensywność presji konkurencyjnej a zachowania innowacyjne przedsiębiorstw” (umowa nr UMO-2017/25/B/HS4/00162) – projekt NCN OPUS 13
 
Projekty przeszłe
Zespół KEMiRG/KEIE realizował w przeszłości  szereg badań naukowych:
 • „Identyfikacja klastrów przemysłowych w Polsce. Próba oceny ich efektów ekonomicznych. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego” – projekt N N114 164938, kierownik – dr Tomasz Brodzicki
 • Projekt badawczy pt. „Analiza porównawcza zmian konkurencyjności nowych krajów członkowskich w procesie integracji z Unią Europejską (na przykładzie Polski, Węgier, Czech i Słowacji) lata 2010-2012, grant Narodowego Centrum Nauki
 • Projekt badawczy pt. „Human capital, innovation and institutions as factors determining regional competitiveness in the Visegrad Group (Poland, Czech Republic, Hungary and Slovakia) as the EU macro-region. Implications for regional policy, grant Centrum Europejskiego Natolin 2011,  zrealizowany w European  University Institute we Florencji
 • Cele i narzędzia polityki konkurencyjności Polski w kontekście przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej - analiza oparta na metodzie benchmarkingu - lata 1998-2000
 • Monitorowanie konkurencyjności przemysłowej Polski w procesie integracji z Unią Europejską (w układzie sektorów, regionów i przedsiębiorstw) - lata 2001-2003
 • Wpływ zmian w lokalizacji przemysłu i usług w Polsce na konkurencyjność polskich regionów w warunkach integracji europejskiej - lata 2006-2008
 • projekt badawczy promotorski System innowacyjny - analiza z perspektywy przedsiębiorstw (doktorat E. Wojnicka) - realizacja 2002-2003, (kierownik projektu A. Zielińska-Głębocka)
 
Członkowie Katdery realizowali również projekty finansowne z grantów KE:
 • grant Komisji Europejskiej Jean Monnet Chair w zakresie ekonomii, beneficjent A. Zielińska-Głębocka
 • grant Komisji Europejskiej Jean Monnet Permanent Course/Module w zakresie dostosowania Polski do integracji z UE, beneficjent K. Gawlikowska-Hueckel
 • grant Komisji Europejskiej na przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu Jean Monnet Poland, beneficjent J. Kuczewska
 • grant Komisji Europejskiej Jean Monnet Permanent Course/Module – dr Tomasz Brodzicki