KEIE Working Papers


AiO nr 2/2017  (029)J. Kwiatkowski "R&D activity and dividend policy of companies listed on the Warsaw Stock Exchange" (grudzień 2017)
AiO nr 1/2017  (028)T. Brodzicki, A. Golejewska "Regional variation of innovation activity in Poland. The positive role of location in metropolitan areas affirmed" (maj 2017)
AiO nr 5/2016 (027)J. Kuczewska, S. Morawska "Court Excellence Model as a tool of improving the organizational efficiency of courts" (kwiecień 2016)
AiO nr 4/2016 (026)J. Kuczewska "Implementation of the Small Business Act in the context of new internal market strategy" (kwiecień 2016)
AiO nr 3/2016 (025)J. Kuczewska, S. Morawska "Proposal of benchmarking concerning cooperation networks between justice organisations" (luty 2016)
AiO nr 2/2016 (024) J. Kuczewska, J. Stefaniak-Kopoboru " The new strategy of the European Union’s internal market" (styczeń 2016)
AiO nr 1/2016 (023)J. Kuczewska, R. Orłowska "Assessment of Cooperation between Institutions of Science and the Business Sector in Poland and in the USA" (styczeń 2016)
AiO nr 5/2015 (022)J. Kuczewska, I. Szuma "Strategic alliances in the company’s value creation" (lipiec 2015)
AiO nr 4/2015 (021)T.Brodzicki "Shallow determinants of growth of Polish regions. Empirical analysis with panel data methods" (maj 2015)
AiO nr 3/2015 (020)J. Kuczewska, R. Orłowska "Assessment of science – business cooperation in Poland and the USA" (wrzesień 2015)
AiOnr 2/2015 (019) A. Golejewska "EU structural funds as a source of investment financing in Tri-City small and medium enterprises" (maj 2015)
AiO nr 1/2015 (018) J. Kuczewska, J. Stefaniak-Kopoboru "Wyzwania europejskiej polityki przemysłowej" (kwiecień 2015)
 AiO nr 2/2013 (017) T. Brodzicki, "Stopień klasteryzacji gospodarki regionalnej a jej potencjał eksportowy" (listopad 2013)
  AiO nr 1/2013 (016)    A. Golejewska, D. Gajda "Dofinansowanie projektów innowacyjnych w MŚP z Regionalnych Programów Operacyjnych na przykładzie województwa pomorskiego" (luty 2013)   
 AiO nr 5/2012 (015) A. Golejewska, D. Gajda "Analiza potencjału konkurencyjnego polskich regionów" (grudzień 2012) 
 AiO nr 4/2012 (014)  A. Golejewska, "Human capital and regional growth perspective" (grudzień 2012)
 AiO nr 3/2012 (013) A. Golejewska, "Competitiveness, innovation and regional development. The case of the Visegrad Group countries" (grudzień 2012) 
 AiO nr 2/2012 (012)  A. Golejewska, "The role of institutions in the knowledge economy: the regional aspect" (grudzień 2012)
AiO nr 1/2012 (011)T. Brodzicki, "On optimality or non-optimality of the eurozone" (luty 2012)
AiO nr 6/2011 (009)J. Kuczewska, "Regionalne przewagi skonstruowane - relacje biznes - instytucje badawczo-rozwojowe w województwie pomorskim" (grudzień 2011)
AiO nr 5/2011 (008)J. Kuczewska, M. Krzeminski "Regional constructed advantages - case of Pomeranian Region in Poland" (grudzień 2011)
AiO nr 4/2011 (007)T. Brodzicki, "Handel zagraniczny państw Grupy Wyszehradzkiej. Zmiany strukturalne i rola handlu wewnątrzgałęziowego" (listopad 2011)
AiO nr 3/2011 (006)D. Ciołek, "Metody identyfikacji efektów zewnętrznych funkcjonowania klastrów przemysłowych" (listopad 2011)
AiO nr 2/2011 (005)J. Kuczewska, "Efekty wewnętrzne współpracy w klastrach" (październik 2011)
AiO nr 1/2011 (004)T. Brodzicki, "Augmented Solow Model with Mincerian Schooling and Infrastructure Externalities" (czerwiec 2011)
AiO nr 1/2010 (003)T. Brodzicki, "Critical Review of Cluster Mapping Studies in Poland" (sierpień 2010)
AiO nr 3/2009 (002)T. Brodzicki, "Product variety and the export pattern of Poland 1999-2006" (październik 2009)
AiO nr 2/2009 (001)A. Golejewska, "Productivity Spillovers from Foreign Direct Investment in Polish Manufacturing 1993-2006" (kwiecień 2009)
AiO nr 1/2009T. Brodzicki, "Extended Gravity Panel Data Model of Polish Foreign Trade" (styczeń 2009)
AiO nr 2/2008T. Brodzicki, D. Ciolek "Spatial econometric analysis of the determinants of location of manufacturing industry and market services sectors in Poland" (maj 2008)
AiO nr 1/2008T. Brodzicki, D. Ciolek "Deep determinants of economic growth - empirical verification with panel data models" (maj 2008)
AiO nr 1/2007T. Brodzicki, D. Ciolek "Głębokie determinanty wzrostu gospodarczego - weryfikacja empiryczna z wykorzystaniem metod estymacji panelowych" (grudzień 2007)
AiO nr 4/2006D. Ciolek, A. Golejewska "Foreign capital and its effects on investment outlays in Polish manufacturing in the first years of transition, 1993-1998"
AiO nr 3/2006T. Brodzicki "Econometric Analysis of Impact of Relative Location on the Growth Effects of Economic Integration. The case of the EU" (wersja - styczeń 2006)
AiO nr 2/2006T. Brodzicki "Otwartość a wzrost gospodarczy - wyniki dotychczasowych badań i wnioski na przyszłość." (październik 2006)
AiO nr 1/2006T. Brodzicki "The scale of internal market and the growth effects of regional economic integration. The case of the EU" (sierpień 2006)
AiO nr 1/2004T. Brodzicki "Konkurencyjność przemysłowa Unii Europejskiej w handlu z Polską, Republiką Czeską i Węgrami. Analiza oparta na udziałach rynkowych i korzyściach komparatywnych." (listopad 2004)
AiO nr 1/2003T. Brodzicki "In Search for Accumulative Effects of European Economic Integration" (marzec 2003)
AiO nr 4/2002A. Golejewska "Foreign Direct Investment and its employment effects in Polish manufacturing during transition"
AiO nr 3/2002T. Brodzicki "Is the Membership in the EU Going to Induce Regional Convergence"
AiO nr 2/2002A. Zielińska-Głębocka "Ekonomiczne przesłanki integracji Polski z Unią Europejską"
AiO nr 1/2002A. Zielińska-Głębocka "Specjalizacja i lokalizacja jako determinanty konkurencyjności przemysłowej w UE. Przegląd teorii i badań empirycznych"- artykuł został opublikowany w Gospodarce Narodowej nr 10/2002.