Profil KET

Zapraszamy na profil Katedry Ekonomiki Transportu (KET)!

 

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Ekonomia i specjalności Ekonomika Transportu i Logistyka, po pierwszym semestrze nauki wybierają profil jednej z czterech Katedr prowadzących specjalność, na którym kontynuują naukę do zakończenia studiów.

 

Katedra Ekonomiki Transportu (profil KET) to propozycja dla studentów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o zakres tematyczny przedmiotów prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych jednostki. 

 

Przedmioty proponowane w poszczególnych semestrach:

 

Sem. letni (II):

 

  1. Usługi TSL - 15h wykładu (dr hab. Aleksandra Koźlak, prof. UG) i 15 h ćwiczeń (mgr Agnieszka Ważna)
  2. Finansowanie rozwoju transportu - 15h wykładu i 15 h ćwiczeń (dr Elżebieta Adamowicz)
  3. Techniki planowania biznesowego - 30h ćwiczeń (dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG)
 
Sem. zimowy (III):
 
  1. Polityka i strategie transportowe - 30h konwersatorium (dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG)
  2. Ocena inwestycji w transporcie - 30h ćwiczeń (dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG)
 
Sem. letni (IV):
 
  1. Usługi turystyczne - 15 wykładu i 15h ćwiczeń (dr hab. Monika Bąk, prof. UG)
 

Pobierz szczegółowy zakres tematyczny i zasady zaliczenia przedmiotów na KET i zapisz się na profil po pierwszym semestrze SS2. Zapraszamy!