Rozmowy kwalifikacyjne i wyniki rekrutacji

   
Wyniki rekrutacji Erasmus+ 2021/22 / Recruitment results Erasmus+ 2021/22


Lp. / No    numer albumu / index no    Uczelnia  / University     Semestr / Semester
1    240178    Institut Supérieur de Gestion (ISG) Paris    zimowy / winter
2    245545    Universidade De Coimbra, Coimbra    zimowy / winter
3    247028    Institut Supérieur de Gestion (ISG) Paris    zimowy / winter
4    247434    Sveuciliste U Splitu, Split    zimowy / winter
5    248955    Universite De Bretagne Occidentale, Brest    zimowy / winter
6    248974    Universita Ta Malta, La Valetta    zimowy / winter
7    249192    Universidad De Granada    zimowy / winter
8    251583    Sveuciliste u Rijeci    zimowy / winter
9    251677    Sveuciliste U Splitu, Split    zimowy / winter
10    251904    Sveučilište U Zagrebu, Zagreb    zimowy / winter
11    251908    University of Agder, Kristansand    zimowy / winter
12    251928    Sveuciliste U Splitu, Split    zimowy / winter
13    252416    University Of Cyprus, Nicosia    zimowy / winter
14    255369    Universita Ta Malta, La Valetta    zimowy / winter
15    256060    Sveučilište U Zagrebu, Zagreb    zimowy / winter
16    257065    Rīgas Tehniskā Universitāte, Riga    zimowy / winter
17    258827    Universidad De Cadiz    letni / summer
18    265247    Fachhschule Kiel    zimowy / winter
19    266753    Sveučilište U Zagrebu, Zagreb    zimowy / winter
20    267496    Athens University of Economics and Business    zimowy / winter
21    267763    Universita Ta Malta, La Valetta    zimowy / winter
22    267792    Athens University of Economics and Business    zimowy / winter
23    267953    Sveučilište U Zagrebu, Zagreb    zimowy / winter
24    268059    University of Agder, Kristansand    zimowy / winter
25    268070    Universidad De Cadiz    zimowy / winter
26    268157    University of Agder, Kristansand    zimowy / winter
27    268722    Athens University of Economics and Business    zimowy / winter
28    271598    Fachhochschule Worms    zimowy / winter
29    271645    Universidade De Coimbra, Coimbra    zimowy / winter
30    271652    Turun Ammattikorkeakoulu, Turku    zimowy / winter
31    272256    Stichting Hogeschool Rotterdam    zimowy / winter
32    272359    Sveuciliste U Splitu, Split    zimowy / winter
33    272607    Athlone Institute of Technology    zimowy / winter
34    272628    IPAG Institut de Préparation à l'Administr. et à la Gestion, Nice    zimowy / winter
35    272700    Technische Universitaet Berlin    zimowy / winter
36    272799    Universidade De Coimbra, Coimbra    zimowy / winter
37    272904    Universidad Loyola Andalucia, Cordoba    zimowy / winter
38    277363    Universiteit Antwerpen    zimowy / winter
39    277364    Armenian State University of Economics, Yerevan    zimowy / winter
40    277674    Universite De Bretagne Occidentale, Brest    zimowy / winter

UWAGA!!!    
Do 11.03 należy złożyć Formularz stypendysty programu Erasmus+ na adres email m.lewiniec@ug.edu.pl

UWAGA! Niezłożenie formularza w terminie oznacza wykreślenie z listy zakwalifikowanych.

 

IMPORTANT!!!

Erasmus+ Scholarship Fellowship Form has to be submitted by 11.03.2021 to the email: m.lewiniec@ug.edu.pl

IMPORTANT! Failure to submit will result in removal from the exchange program.