MBA

Podyplomowe Studia Master of Business Administration Uniwersytetu Gdańskiego powstało w 1997 roku. Inicjatorami powstania Studiów MBA były dwa Wydziały Uniwersytetu Gdańskiego: Ekonomiczny i Zarządzania. Wydatnego wsparcia przy opracowywaniu programu udzieliły trzy zagraniczne uczelnie:

Uruchomienie i pierwszy krok kształcenia współfinansowany był przez program Unii Europejskiej PHARE TEMPUS JEP EDEN. Bezpośrednimi twórcami Studiów byli dr Krystyna Żołądkiewicz, Kierownik Studiów w latach 1997-2000 oraz  prof.dr hab. Janusz Neider, Przewodniczący Rady Programowej Studiów MBA UG.

 

Przejdź na stronę Podyplomowych Studiów Master of Business Administration.