Erasmus+ outgoing students

 

 

Koordynatorzy programu Erasmus+ na Wydziale Ekonomicznym

 

Studenci wyjeżdżający (outgoing students) e-mail: erazmuswyjazdyWE@ug.edu.pl

 

Dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG 
- studenci na kierunku MSG (bez specjalności MTiHM oraz MEM), joanna.bednarz@ug.edu.pl

Dr Olga Dębicka 
- studenci na kierunkach Ekonomia oraz MSG specjalności MTiHM oraz MEM

Dr Renata Orłowska   
- studenci IB


 

 

Studenci przyjeżdżający (incoming students) e-mail: erazmusprzyjazdyWE@ug.edu.pl

Dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska    

 

 

Dziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej

 

Dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG,