Program Double Diploma

Dzięki współpracy pomiędzy Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz the University of Applied Sciences Upper Austria w Steyr studenci studiów pierwszego stopnia  studiujący na specjalności International Business mają możliwość zostać absolwentami obu Uczelni i uzyskać podwójny dyplom.

 

Warunki uzyskania podwójnego dyplomu zostały zawarte w Umowie dotyczącej Programu Podwójnych Dyplomów, podpisanej w 2010 roku przez Wydział Ekonomiczny UG oraz Uniwersytet w Steyr (informacje o Uniwersytecie: https://www.fh-ooe.at/en/).

 

Aby uzyskać podwójny dyplom studenci specjalności International Business muszą ukończyć jeden rok akademicki na Uczelni w Steyr oraz spełnić wszystkie wymogi otrzymania stopnia zawodowego licencjat Wydziału Ekonomicznego UG (w tym przygotowanie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego). Koszty pobytu w Austrii, podróży oraz ubezpieczenia pokrywa student z własnych środków, przy czym istnieje możliwość ubiegania się o stypendium w ramach programu Erasmus + na okres jednego semestru. W czasie pobytu w Steyr student nie jest zwolniony z opłaty za studia na Wydziale Ekonomicznym UG.