Studia w Chinach

 
Stypendium na Beijing Institute of Technology
 
 
Uczelnią przyjmującą jest 北京理工大学, prestiżowa Politechnika Pekińska, objęta programem 100 najlepszych uczelni w Chinach. Na stypendium mogą aplikować studenci: I stopnia studiów:
 
drugiego roku, którzy zaliczyli dwa semestry nauki na Wydziale Ekonomicznym UG;
 
II stopnia studiów:
 
  • pierwszego roku studiów (kryterium – ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia)
  • drugiego roku, którzy zaliczyli dwa semestry nauki na Wydziale Ekonomicznym UG.
  
Uwaga! Studenci specjalności International Business oraz studiów niestacjonarnych i innych form płatnych studiów realizowanych na Wydziale Ekonomicznym, nie są zwolnieni w tym okresie z opłat za studia na UG.
 
Nauka trwa jeden semestr z możliwością przedłużenia na kolejny. Stypendium pokrywa koszt nauki na prestiżowej chińskiej uczelni, oraz daje możliwość skorzystania z akademika za niewielką opłatą (500CNY za semestr). Stypendium nie pokrywa kosztów przelotu oraz wyżywienia studenta. Pobierana jest także opłata rekrutacyjna w wysokości 500 CNY.
  
 
Studenci realizują program oferowany przez Beijing Institute of Technology, natomiast po powrocie zaliczają tylko przedmioty z grupy A i B, ogólne i kierunkowe. Zajęcia na BIT prowadzone będą w języku angielskim.
  
 
Rekrutacja ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie należy wypełniony formularz zanieść do dziekanatu celem obliczenia średniej, a następnie przesłać skan dokumentu do koordynatora dr. Tomasza Bielińskiego na adres: tomasz.bielinski@ug.edu.pl
 
  • Rekrutacja na semestr zimowy trwa od 15 marca do 30 kwietnia.
  • Rekrutacja na semestr leni trwa od 15 października do 11 grudnia.
Studenci, którzy uzyskają informację o pozytywnej decyzji w pierwszym etapie mogą wypełnić formularz rekrutacyjny na stronie BIT:
 
 
 
 
Więcej informacji można odnaleźć na stronie BIT:
 
 
Liczba dostępnych miejsc różni się w zależności od możliwości przyjmowania studentów przez partnera chińskiego.