Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG


stanowisko: asystent, pok: 4006, telefon: , e-mail: kaja.zaleska@prawo.ug.edu.pl

stanowisko: -, pok: , telefon: , e-mail:

stanowisko: adiunkt, pok: , telefon: , e-mail:

stanowisko: , pok: , telefon: , e-mail:

stanowisko: prof.UG, pok: , telefon: , e-mail: