Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG


stanowisko: prof. UG, pok: , telefon: , e-mail:

stanowisko: st. wykładowca, pok: , telefon: 58-523-2155, e-mail: dana@mat.ug.edu.pl

stanowisko: -, pok: , telefon: , e-mail:

stanowisko: , pok: , telefon: , e-mail:

stanowisko: st. wykładowca, pok: 402, telefon: , e-mail:

stanowisko: adiunkt, pok: , telefon: , e-mail:

stanowisko: adiunkt, pok: 233, telefon: 058-523-1126, e-mail: jurkiewicz@wzr.ug.edu.pl