Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG


stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 228, telefon: 58-523-1379, e-mail: jan.burnewicz@ug.edu.pl

stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 104, telefon: 58-523-1381, e-mail: Miroslaw.Chaberek@ug.edu.pl

stanowisko: prof. UG, pok: 227, telefon: 058-523-1420, e-mail: henryk.cwiklinski@ug.edu.pl

stanowisko: prof. UG, pok: , telefon: , e-mail: ekodf@ug.edu.pl

stanowisko: prof. UG, pok: 209, telefon: +48585231274, e-mail: eugeniusz.gostomski@ug.edu.pl

stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 335, telefon: 058-523-1362, e-mail: b.jelinski@ug.edu.pl

stanowisko: starszy wykładowca, pok: 124, telefon: 58-523-1388, e-mail: alicja.leszczynska@ug.edu.pl

stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 331, telefon: 058-523-1393, e-mail: ekodmn@ug.edu.pl

stanowisko: prof. UG, pok: 205, telefon: 58-523-1243, e-mail: stanmiecznik@gmail.com

stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 331, telefon: 058-523-1393, e-mail: ekojn@ug.edu.pl

stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 136, telefon: 58-523-1429, e-mail: danuta.rucinska@ug.edu.pl

stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 136, telefon: 58-523-1429, e-mail: ekodr@univ.gda.pl

stanowisko: starszy wykładowca, pok: 339, telefon: 058-523-1363, e-mail: rudasz@ek.univ.gda.pl

stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 102, telefon: 58-523-1343, e-mail: w.rydzkowski@ug.gda.pl

stanowisko: prof. UG, pok: 338, telefon: 058-523-1113, e-mail: simpson@univ.gda.pl

stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 103, telefon: 58-523-1316, e-mail: krystyna.wojewodzka-krol@ug.edu.pl

stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 135, telefon: 58-523-1342, e-mail: olgierd.wyszomirski@ug.edu.pl

stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 215, telefon: 058-523-1226, e-mail: anna.zielinska-glebocka@ug.edu.pl