Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG


stanowisko: adiunkt, pok: , telefon: , e-mail:
Katedra Ekonomiki Transportu
stanowisko: adiunkt, pok: 230, telefon: 58-523-1379, e-mail: elzbieta.adamowicz@ug.edu.pl

stanowisko: adiunkt, pok: 4067, telefon: , e-mail:

stanowisko: adiunkt, pok: , telefon: , e-mail:
Katedra Makroekonomii
stanowisko: asystent, pok: 222, telefon: 058-523-1354, e-mail: dominik.aziewicz@ug.edu.pl