Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG

Katedra Makroekonomii
stanowisko: kierownik Biura Dziekana, pok: 224, telefon: +48585231324, e-mail: j.nawrocka@ug.edu.pl
Laboratorium Informatyczno-Aparaturowe
stanowisko: specjalista d/s aparatury, pok: 220, telefon: 058-523-1238, e-mail: dariusz.niemczak@ug.edu.pl
Administracja budynku
stanowisko: Specjalista kierujący Zespołem Obiektów Sopot 1, pok: 18, telefon: +48585231349, e-mail: marek.nuszel@ug.edu.pl