Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG

Katedra Logistyki
stanowisko: asystent, pok: 221, telefon: 058-523-1235, e-mail: dariusz.weiland@ug.edu.pl
Katedra Logistyki
stanowisko: asystent, pok: 221, telefon: 058-523-1235, e-mail: patryk.wierzbowski@ug.edu.pl