dr Dorota Książkiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1382
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
102
WWW:
Inne funkcje:

Koordynatorka Pomarańczowej Akademii Uni-Logistics. Koordynator tutoringu na WE UG. Członek  Zespołu ds. współpracy ze szkołami i popularyzacji nauki.
Współorganizator Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju na UG, koordynator programu "Warsztaty z ekonomii dla 1 LO w Sopocie". Dyplomowana tutorka akademicka.

Kariera
 • 1997-1998- staż w Katedrze Polityki Transportowej UG
 • 1999-2000 - staż w holenderskim Instytucie Badań i Rozwoju TNO Inro w Departamencie Logistyki
 • 1999- tytuł magistra ekonomii w Katedrze Polityki Transportowej UG
 • 2010 - tytuł doktora nauk ekonomicznych w Katedrze Polityki Transportowej 
 • 2019 - Certyfikowany Tutor Akademicki
Publikacje
 • D. Książkiewicz: Data security in supply chains. "Polish Maritime Industry Journal" Sept. 2020. 
 • D. Książkiewicz: Bezpieczeństwo danych w łańcuchach dostaw. "Namiary na morze i handel" 05/2020. 
 • D. Książkiewicz: Clean Air Policy in European Marine Ports.  Scientific Papers of Silesian University of Technology - Organization and Management Series - Issue No. 149.Edited by M. NARAMSKI and M.  WYSKWARSKI, Gliwice 2020. http://managementpapers.polsl.pl/?page_id=1333
 • D. Książkiewicz, M. Tuszyński: INTEGRATING CORE MARITIME PORTS IN GDYNIA AND KOPER WITH TEN-T BALTIC-ADRIATIC CORRIDOR INFRASTRUCTURE. SELECTED PROBLEMS OF TRANSPORT ECONOMICS, TRANSPORT ECONOMICS AND LOGISTICS VOL. 84/2019, http://znetil.ug.edu.pl/index.php/etil/issue/view/30
 • R. Rolbiecki, D. Książkiewicz: The Use of EU Funds for Transport Infrastructure Development in Poland. Research Journal of the Iniversity of Gdańsk: Transport Economics and Logistics Vol 69/2017, http://znetil.ug.edu.pl/index.php/etil/issue/view/21
 • D. Książkiewicz, W. Piotrowicz: Last Mile Logistics Delivery in the Fashion Retail Sector: The Case of Poland. Research Journal of the Iniversity of Gdańsk: Transport Economics and Logistics Vol 69/2017, http://znetil.ug.edu.pl/index.php/etil/issue/view/21 
 • D. Książkiewicz: Educational Programmes as Part of Corporate Social Responsibility. Research Journal of the Iniversity of Gdańsk: Transport Economics and Logistics Vol 69/2017, http://znetil.ug.edu.pl/index.php/etil/issue/view/21
 • R. Rolbiecki, D. Książkiewicz: Efektywność transportu kolejowego w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego "Ekonomika Transportu i Logistyka" 63/2017
 • D. Książkiewicz: Bezpieczeństwo informacji w procesie morskiej spedycji kontenerowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego "Ekonomika Transportu i Logistyka" 60/2016 http://znetil.ug.edu.pl/index.php/etil/archive
 • D. Książkiewicz: Bezpieczeństwo danych w procesach biznesowych. (w:) "Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa. Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych". Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego pod red. J. Gajewskiego, W. Paprockiego i J. Pieriegud, Gdańsk 2016 http://wzr.ug.edu.pl/fid/upload/files/Za%C5%82%C4%85cznik%201%20-%20Cyfryzacja%20EFC.pdf 
 • D. Książkiewicz: Technologia chmury w logistyce. "Transport Manager" 2/2016
 • D. Książkiewicz, R. Rolbiecki: Business Tendencies in Transportation and Logistics Sector in Poland. "Logistyka" 3/2016
 • D. Książkiewicz: Risk Factors Classification GEMIO in the Planning Phase of Logistic Project Management. "Transport Development Challenges in the Twenty First Century". Springer Proceedings in Business and Economics. 2016
 • D. Książkiewicz, D. Mierkiewicz: Wyzwania związane z organizacją przepływu informacji w łańcuchach dostaw. "Logistyka" 3/2015 
 • D. Książkiewicz: Czynniki wpływające na ofertę spedytorów w zakresie wyceny morskich przewozów kontenerowych. Zeszyty Naukowe UG  EKONOMIKA TRANSPORTU I LOGISTYKA  nr 55, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2015.

 • D. Książkiewicz: Wpływ aliansów kontenerowych przewoźników morskich na funkcjonowanie rynku przewozów morskich. W; "Wybrane problemy gałęzi transportu". Praca zbiorowa pod red,. R. Rolbieckiego, Zeszyty Naukowe UG EKONOMIKA TRANSPORTU I LOGISTYKA nr 50, Wydawnictwo UG,  Gdańsk 2014.

 • D. Książkiewicz: Czynniki ryzyka w przewozach intermodalnych lądowo-morskich. W: Optymalizacja systemów i procesów logistycznych. Praca zbiorowa pod red. R. Milera, T. Nowosielskiego i  B. Paca., Prace Naukowe WSB w Gdańsku, Warszawa 2013, tom 28. 

 • D.Książkiewicz, D.Mierkiewicz: Rynek jako obszar ryzyka w działalności logistycznej. W; Aktualne problemy rozwoju transportu i logistyki. Praca zbiorowa pod red. R. Rolbieckiego. Zeszyty naukowe UG Ekonomika Transportu i logistyka. Nr 47/ 2013. 

 • D. Książkiewicz: Wykorzystanie narzędzi elektronicznych do poprawy standardów logistycznej obsługi klienta. W: Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Praca zbiorowa pod red. M. Chaberka i L. Reszki. Zeszyty naukowe UG Ekonomika Transportu i Logistyka, część XII, Gdańsk 2013

 • D. Książkiewicz, D.Mierkiewicz: Bezpieczeństwo we współczesnych łańcuchach logistycznych. (W:) Współczesne problemy rozwoju transportu zrównoważonego. Praca zbiorowa pod red.  R. Rolbieckiego. Zeszyty Naukowe UG Ekonomika Transportu i Logistyka. 2012, nr 43.

 • D. Książkiewicz: Determinanty jakości usług logistycznych. (W:) Kierunki racjonalizacjisystemów i procesów logistycznych., praca zbiorowa pod red. R. Milera, A. Mytlewskiego i B.Paca. Prace Naukowe WSB w Gdańsku, tom 15/2012,

 • D.Książkiewicz: Rola internetu w usługach logistycznych. (w:) "Usługi logistyczne. Teoria i praktyka", praca zbiorowa pod red. W. Rydzkowskiego. Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2011

 • D. Książkiewicz : Przewozy kurierskie. (w:) Usługi logistyczne. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. W. Rydzkowskiego. Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2011

   

 • D. Książkiewicz: Międzynarodowe przewozy kurierskie. (w:) "Międzynarodowe Usługi Logistyczne“, praca zbiorowa pod red. W. Januszkiewicza, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2010,

 • R. Rolbiecki, D. Książkiewicz: Transport Infrastructure In Poland as a Factor Determining Logistic Systems DevelopmentInternational Journal of Emerging and Transition Economies", Vol. 2, no 2, 2009.

 • D. Książkiewicz: Narzędzia informatyczne wspomagające podstawowe procesy biznesowe w przedsiębiorstwach. "Controlling w praktyce", aktualizacja marzec 2008
 • D. Książkiewicz: Branding w logistyce. "Logistyka" nr 1/2008
 • Rozdział Usługi kurierskie w: podręczniku pt.: "Usługi logistyczne", wydanie I i II, praca zbiorowa pod red. W. Rydzkowskiego, Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2004, 2006
 • Rozdział Rola Internetu w logistyce w: podręczniku pt.: "Usługi logistyczne", wydanie I i II, praca zbiorowa pod red. W. Rydzkowskiego, Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2004, 2006,
 • R. Rolbiecki, D. Książkiewicz: Turystyczne wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych w Polsce jako czynnik aktywizacji gospodarczej regionów. "Transport  i Komunikacja", nr 4/2006;
 • D. Książkiewicz: Outsourcing logistyki, czyli co brać i od kogo?. "Logistyka" nr 3/2006
 • H. Galińska, D. Książkiewicz: Źródła finansowania inwestycji ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem środków pomocowych Unii Europejskiej. Zeszyty naukowe UG nr 27/(2004).
 • D. Książkiewicz: Ewolucja roli spedytora w przedsiębiorstwie logistycznym. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Akademii Morskiej w Gdyni pt.: "Transport w logistyce - łańcuch logistyczny", Jurata, wrzesień 2003
 • D. Książkiewicz: Rola spedytora w nowoczesnych przedsiębiorstwach logistycznych. "Logistyka" nr 2/2003
 • M. Wach-Kloskowska, D. Książkiewicz: Transport jako czynnik zagrożenia ekologicznego w Trójmieście - cz. 2. "Logistyka" nr 6/2002
 • D. Książkiewicz, Małgorzata Wach-Kloskowska: Transport jako czynnik zagrożenia ekologicznego w Trójmieście - cz.1. "Logistyka" nr 5/2002;
 • W. Rydzkowski, D. Książkiewicz: Transport w dekadzie reformy systemowej. Zeszyty naukowe UG nr 23/ (2002),
 • R. Rolbiecki, D. Książkiewicz: Infrastruktura przygraniczna i przepisy prawa celnego w transporcie wodnym - śródlądowym. "Logistyka" nr 2/2002;
 • D. Książkiewicz: Strategic Issues in Transportation Policy. Case study of SouthAfrica, Poland and The Netherlands. TNO Inro, Delft, Grudzień 1999;
Zainteresowania
 • Rynek usług logistycznych
 • Wykorzystanie nowych technologii w procesach logistycznych
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw logistycznych
 • Zarządzanie jakością
 • Bezpieczeństwo w procesach logistycznych
 • Analiza ryzyka w procesach logistycznych
 • Cyfryzacja w logistyce
Inne