dr hab. Ryszard Rolbiecki, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
kierownik katedry
telefon:
58-523-1254
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
211
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
  • 1990-1996 - asystent w Katedrze Polityki Transportowej (KPT)
  • 1996-2009 - adiunkt w KPT
  • 2009 - starszy wykładowca
Publikacje

 

1. R. Rolbiecki: Możliwości wykorzystania kapitału prywatnego w finansowaniu infrastruktury transportu jako czynnika determinującego rozwój systemów logistycznych. „Logistyka” 2007,

nr 1

 

2. R.Rolbiecki, A.Gus-Puszczewicz: Zmiany roli żeglugi śródlądowej w realizacji popytu na przewozy pasażerskie. „Transport Miejski i Regionalny” 2007, nr 5

 

3.R.Rolbiecki: Przestrzenne uwarunkowania rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce. „BIULETYN informacyjny” Polska Izba Spedycji i Logistyki. 2007,

nr 4.

 

4.R.Rolbiecki, I. Nowak: Dunaj jako ogniwo łańcucha logistycznego. Transportowe wykorzystanie drogi wodnej. „Logistyka” 2007, nr 5

 

5.R.Rolbiecki: Problemy rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce. „Biuletyn Informacyjny Polskiej Izby Spedycji i Logistyki” 2007, nr 10.

 

6.R.Rolbiecki, I.Nowak: Dunaj jako ogniwo łańcucha logistycznego. Prognoza przewozów. „Logistyka” 2007, nr 6

 

7.K.Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki: Kierunki rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce. „Infrastruktura Transportu” 2008, nr 3

 

8.R.Rolbiecki: Zróżnicowania regionalne w rozwoju infrastruktury transportu kolejowego w Polsce. „Transport i Komunikacja” 2008, nr 3.

 

9.R.Rolbiecki: Śródlądowe drogi wodne jako multimodalne ogniwo łańcucha logistycznego. „BIULETYN Polskiej Izby Spedycji i Logistyki” 2008, nr 6

 

10. R. Rolbiecki: Stan infrastruktury transportu w Polsce jako czynnik ograniczający rozwój społeczno-gospodarczy. „Infrastruktura Transportu” 2008, nr 5.

 

11. R. Rolbiecki: Aktywność podmiotów gospodarczych w Polsce jako efekt rozwoju infrastruktury transportu. „Przegląd Komunikacyjny” 2008, nr 12.

 

12. R. Rolbiecki: Potencjał infrastrukturalny regionów w świetle idei zrównoważonego rozwoju transportu. W: Nowe trendy w transporcie i logistyce.  Symbioza jakości i ekologii. Praca zbiorowa pod. red. D. Rucińskiej i  E. Adamowicz. Zeszyty Naukowe UG Ekonomiki Transportu Lądowego 2008, nr 36

Zainteresowania
  • Transport wodny śródlądowy
  • Gospodarka wodna
  • Problemy rozowju infrastruktury transportu,
  • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw transportowych
Inne