dr Tomasz Nowosielski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1335
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
327
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
 • 2010 - staż na Michigan State University, Supply Chain Management Department, East Lansing (październik -listopad)
 • 2006 - do chwili obecnej - adiunkt w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 • 2006 - stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska: "Systemy informacji ekonomicznej
  w przedsiębiorstwach transportu morskiego")
 • 1998-2006 - asystent w ITiHM, ZHM
 • 1991-1996 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiczny, specjalność: Ekonomika i Organizacja Transportu Morskiego (praca magisterska: "Wpływ wzrostu wymagań związanych z bezpieczeństwem żeglugi i ochroną środowiska morskiego na konstrukcję i wyposażenie zbiornikowców (do przewozu ropy naftowej i jej pochodnych)")
Publikacje
 1. Innowacyjne przedsiębiorstwa - standard XXI wieku, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Gdańsk 2011, współredakcja (50%), ISBN 978-83-61161-08-0
 2. Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie - przemiany - rozwój, red. D. Rucińska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, współautorstwo Rozdział 11, ISBN 978-83-208-1998-4, s. 270 - 291
 3. Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, współautorstwo, rozdziały: część I - 1.6; 3.4; 4.3; 4.5; 4.6; 4.7, część II - 3, 4, 8, ISBN 978-83-7326-716-9, ogółem 70 stron
 4. Logistyczne uwarunkowania produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem surowców odnawialnych, Wydawnictwo WSB w Gdańsku, Gdańsk 2010, współautorstwo (33,33%) ISBN 978-83-61712-52-7, s. 87 (projekt UE)
 5. Transport jako składnik produktu turystycznego, Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości Szkoła Wyższa w Sopocie, Sopot 2009, współautorstwo (rozdział), ISBN 978-83-7531-117-4, strony 141 - 164
 6. Budowanie konkurencyjności usług logistycznych w obsłudze ładunków skonteneryzowanych w portach Gdańska i Gdyni, (w:) Transport morski
  w międzynarodowych procesach logistycznych, red. H. Salmonowicz, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2012, (autorstwo 100%) ISBN 978-83-7518-418-1, strony169 - 186 
 7. Innowacyjność w żegludze morskiej - wykorzystanie alternatywnych paliw do napędu statków, (w:) Innowacyjne przedsiębiorstwa - standard XXI wieku, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Gdańsk 2011, ISBN 978-83-61161-08-0, strony 217 - 231
 8. Optymalizacja systemów informacyjnych jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw transportu morskiego, (w:) Polska gospodarka morska. Restrukturyzacja. Konkurencyjność. Funkcjonowanie. Rozwój, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2010, autorstwo (100%), ISBN 978-83-60585-14-6, strony 143 - 152
 9. Klastry morskie jako czynnik konkurencyjności polskiej gospodarki morskiej, (w:) Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, autorstwo (100%), Tom 3/2009, ISSN 1899-9867, strony 235 - 246
 10. Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju logistyki morskiej, (w:) Funkcjonowanie Systemów Logistycznych, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 2/2009, ISSN 1899-9867, strony 149 - 161
Zainteresowania
 • Transport morski
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw transportu morskiego
 • Systemy informacji ekonomicznej
 • Zarządzanie informacją
 • Zintegrowane systemy transportu (łańcuchy transportowe)
 • Logistyka morska
 • Turystyka morska
Inne
 • Opiekun studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Ekonomicznym (2008 - 2012)
 • Członek komisji ds. ewaluacji pracowników na Wydziale Ekonomicznym
 • Opiekun Morskiego Koła Naukowego (2008 - do chwili obecnej)