dr Joanna Czerepko

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
585231429
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
136
WWW:
Inne funkcje:
Kariera

Wykształcenie

11.2021 - uzyskanie stopnia doktora na podstawie rozprawy pt. Uwarunkowania zakupów transgranicznych na przykładzie klientów z obwodu kaliningradzkiego

2021-2022 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia podyplomowe - Podatki)

2014-2017  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego  (studia doktoranckie)

2007-2012  Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego (studia I i II stopnia)

2011           Wymiana studencka (MGIMO)

2008-2011  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (studia I stopnia)

 

Przebieg kariery zawodowej

2012-2022  Konsultant/koordynator projektów w branży doradczej

2012          Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni (Asystentka ds. finansów)

2010-2011  Uniwersytet Gdański (Asystentka Kierownika Studiów Podyplomowych)

Publikacje
  1. Czerepko Joanna : Zakupy transgraniczne: uwarunkowania rozwoju, 2022, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 164 s., ISBN 978-83-8206-511-4
  2. Poszewiecki Andrzej, Czerepko Joanna : New trends in consumption in Poland as shown by the example of a freeshop concept, Sustainability, 2022, vol. 14, nr 22, s.1-16, Numer artykułu:15078. DOI:10.3390/su142215078
  3. Czerepko Joanna : Uwarunkowania zakupów transgranicznych na przykładzie klientów z obwodu kaliningradzkiego, Wydział Ekonomiczny, 2021, Data obrony: 18-11-2021
  4. Czerepko Joanna : Zakupy transgraniczne na obszarze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Zarządzanie i Finanse, 2018, vol. 16, nr 4, cz.3, s.45-59
  5. Czerepko Joanna : Uwarunkowania zakupów transgranicznych klientów z obwodu kaliningradzkiego na terytorium Polski, Zarządzanie i Finanse, 2018, vol. 16, nr 3/1, s.49-69
  6. Czerepko Joanna : Procesy integracyjne Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, W: Rozwój we współczesnym świecie : uwarunkowania, wyzwania, perspektywy / Osiński Joachim [i in.] (red.), 2016, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, s.307-318, ISBN 978-83-8030-050-7
Zainteresowania

Zachowania nabywców, zakupy transgraniczne, zrównoważony rozwój

Inne