dr Joanna Czerepko

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
585231429
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
136
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024 w gabinecie 136 lub za pośrednictwem aplikacji MS Teams

środy 15:15-16:45

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NTUzYjkwYzEtMDFiOS00YjVkLWEzMjItODhiYTNkZmRjZDU5%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522893986c3-da8d-4891-a3a4-32e7989a4cfb%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=67334fd8-f8f1-4559-8643-1bf30bb059ed&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 


W przypadku problemów z połączeniem proszę o kontakt e-mail.