dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

jednostka:
stanowisko:
prof. UG
funkcja:
-
telefon:
tel. sekretariat:
nr pokoju:
e-mail:
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne