dr Aleksander Jagiełło

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1366
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
216
Inne funkcje:

Kierownik finansowy projektu SPINE

Kierownik finansowy projektu CE4CE

Kariera

Doktor w dyscyplinie ekonomia i finanse, absolwent studiów licencjackich i magisterskich na specjalności ekonomika transportu i logistyka oraz studiów podyplomowych z zakresu marketingu.

Laureat zespołowej nagrody naukowej Rektora Uniwersytet Gdańskiego za wyróżniające się osiągnięcia naukowe i badawczo rozwojow oraz głównej nagrody XIX edycji Konkursu Prac Magisterskich Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Od 2016 pracownik Katedry Rynku Transportowego na Wydz. Ekonomicznym UG

Uczestnik następujących projektów badawczych:

  • CE4CE Public Transport Infrastructure in Central Europe -facilitate transitioning to circular economy Greening public transport Public transport w ramach Interreg CE (kierownik finansowy)
  • SPINE - Smart Public Transport Initiatives for Climate-Neutral Cities in Europe w ramach Horyzont Europa (kierownik finansowy)
  • Trolley 2.0 - Trolley Systems for Smart Cities, Program ERA-NET CO-FUND w ramach Horyzont 2020 (kierownik finansowy)
  • InterConnect - program Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 (Główny specjalista ds. analizy rynku transportowego)
  • Kształtowanie się poziomu cen autobusów miejskich w Polsce w wyniku przetargów (Projekt Służący Rozwojowi Młodych Naukowców)
  • Koszty zewnętrzne systemów elektrycznych rowerów miejskich (Projekt Służący Rozwojowi Młodych Naukowców)
  • CIVITAS DYN@MO
  • ELIPTIC - Electrification of Public Transport in Cities, Horizon2020
Publikacje
Zainteresowania

Transport miejski, elektromobilność, strategie marketingowe, badania rynku i badania marketingowe.

Inne