mgr Agnieszka Wentk

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
058-523-1234
tel. sekretariat:
nr pokoju:
232
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w  semestrze letnim 2022/2023

I tydzień : Czwartek - MS Teams - online

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a-_kCt_yzdtkSmji3-nDCkXEi9WnKcySmsBTid-IE0B81%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=4f34d322-6d83-405f-9dd3-34e878611ce7&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069

godzina 17:00 - 18:30

II tydzień  : Środa - pok. 232

godzina 15.15 - 16.45