dr Małgorzata Ławreszuk

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
-
telefon:
058-523-1146
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
231
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

najbliższe konsultacje:

  • konsultacje online 12.06. w godzinach 9.30-11.00
  • konsultacje 19.06. w godzinach 10-11.00 w 231

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTYyYjczNzYtYmI4ZS00NDcyLTlmYzUtNGM1OGRlMzRjYTRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22fb96e298-d348-4bfd-ad78-009cdd4c2e5c%22%7d

egzaminy SYSTEMY INFORMACYJNE SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

stacjonarne MSG 11, 14.06. 

stacjonarne EKONOMIA 20, 21.06.

20.06. (czw.)

10-11 A-C

11-12 D-G

12-13 H-Ko

13-14 Kr-L

14-15 Ł-M

21.06. (pt.)

10-11 N-P

11-12 R-S

12-13 T-We

13-14 Wi-Ż

 

niestacjonarne EKONOMIA, MSG 22.06. (sb.)

9-10 A-K MSG

10-11 M-W MSG

11-12 B-Ka EKONOMIA

12-13 Ko-R EKONOMIA

13-14 S-Ż EKONOMIA