dr hab. Barbara Pawłowska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
58-523-12-81
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
229
WWW:
Inne funkcje:

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych  Uniwersytetu Gdańskiego

Członek Komisji do spraw wdrożenia i monitorowania strategii HR Excellence in Research w Uniwersytecie Gdańskim

 Członek Komisji ds. realizowania polityki społecznej odpowiedzialności nauki

Członek Senackiej Komisji ds. kształcenia

Kariera
 • Od 1.06.2014 - prof. UG w Katedrze Ekonomiki Transportu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego (rozprawa habilitacyjna Zrównoważony rozwój transportu na tle procesów społeczno-gospodarczych, Wyd. UG, Gdańsk 2013)
 • Od 1998 - adiunkt w Katedrze Badań Porównawczych Systemów Transportowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 • 1998 - stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska: "Zewnętrzne koszty działalności transportowej - problemy ekonomicznej wyceny negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne"
 • 1988-1998 - asystent w Katedrze Badań Porównawczych Systemów Transportowych
 • 1984-1989 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiki Transportu, specjalność: Handel zagraniczny (praca magisterska: "Wpływ konteneryzacji na organizacyjne aspekty funkcjonowania spedytorów i przewoźników")
Publikacje

Publikacje:

1    Adekola P., Iyalomhe F., Paczoski A., Abebe S., Pawłowska B., Bąk M., Cirella G.: Public perception and awareness of waste management from Benin City, Scientific Reports, Nature Publishing Group, nr 11, 2021, s. 1-14, DOI:10.1038/s41598-020-79688-y,

2   Czermański E., Cirella G., Oniszczuk-Jastrząbek A., Pawłowska B., Notteboom T.: An energy consumption approach to estimate air emission reductions in container shipping, Energies, vol. 14, nr 2, 2021, s. 1-18, DOI:10.3390/en14020278,

3   Czermański E., Pawłowska B., Oniszczuk-Jastrząbek A., Cirella G.: Decarbonization of maritime transport: analysis of external costs, Frontiers in Energy Research, Frontiers Media S.A., vol. 8, 2020, s. 1-8, DOI:10.3389/fenrg.2020.00028,

4  Cirella G., Bąk M., Koźlak A., Pawłowska B., Borkowski P.: Transport innovations for elderly people, Research in Transportation Business and Management, Elsevier BV, vol. 30, 2019, s. 1-17, DOI:10.1016/j.rtbm.2019.100381,

5  Koźlak A., Pawłowska B.: Mobility-as-a-Service for improving mobility in smart cities - a comparative analysis of selected cities, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 63, nr 10, 2019, s. 31-46, DOI:10.15611/pn.2019.10.03,

6       Pawłowska B., Osiecka-Brzeska K.: Strategiczne podejście do SOU - co oznacza dla zarządzania uczelnią?, W: Społeczna odpowiedzialność: znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania / Jastrzębska Ewa, Przybysz Monika, Wróbel Magdalena (red.), 2019, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ISBN 978-83-7610-696-0, s. 24-27,

7   Borkowski P., Burnewicz J., Koźlak A., Pawłowska B., Ważna A.: Transport a organizacja przestrzeni w życiu społeczno-gospodarczym, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN , vol. 182, 2018,

8     Pawłowska B.: Benefits of incorporating the concept of corporate social responsibility into the strategy of transport sector companies, Ekonomia i Środowisko, nr 4 (67), 2018, s. 212-222,

9  Pawłowska B.: Intelligent transport as a key component of implementation the sustainable development concept in smart cities, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, Uniwersytet Gdanski, nr 79, 2018, s. 7-21, DOI:10.26881/etil.2018.79.01,

10  Pawłowska B.: Koszty zewnętrzne transportu w Polsce, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska,  vol. 27, nr 1, 2018, s. 28-41, DOI:10.22630/PNIKS.2018.27.1.4,

11 Pawłowska B., Suchanek M.: Transport as a factor in the achievement of the EU goals to combat climate changes and to reduce greenhouse gases  emissions, Journal of Management and Financial Sciences, vol. 11, nr 33, 2018, s. 79-96,

12  Oniszczuk-Jastrząbek A., Pawłowska B., Czermański E.: Polish sea ports and the Green Port concept, SHS Web of Conferences , EDP Sciences-Web of conferences, vol. 57, 2018, s. 1-11, DOI:10.1051/shsconf/20185701023,

13 Oniszczuk-Jastrząbek A., Pawłowska B., Czermański E.: Sea port as an element of a city sustainability based on city-port of Gdańsk, SHS Web of Conferences , EDP Sciences-Web of conferences, vol. 58, 2018, s. 1-15, DOI:10.1051/shsconf/20185801021,

14   Koźlak A., Pawłowska B.: Ekoinnowacje jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu przedsiębiorstw transportowych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  nr 332, 2017, s. 5-16,

15  Koźlak A., Pawłowska B.: Transport efektywnie korzystający z zasobów jako paradygmat współczesnego rozwoju sektora, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 64, 2017, s. 111-128,

16  Pawłowska B.: Alternative fuels in transport as energy security factor in European Union, Transport Economics and Logistics, Gdansk University Press, vol. 72, 2017, s. 65-84, DOI:10.5604/01.3001.0010.6876,

17  Pawłowska B.: Transport jako element inteligentnego miasta, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 475, 2017, s. 226-237, DOI:10.15611/pn.2017.475.20,

18  Pawłowska B.: Miejsce i rola polityki transportowej w realizacji priorytetów strategii Europa 2020, W: Jakość zarządzania: refleksje, wymiary, problemy / Bugdol Marek, Jedynak Piotr (red.), 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 978-83-233-4283-0, s. 289-298,

19 Pawłowska B.: Zrównoważony rozwój sektora transportu w polityce Unii Europejskiej, W: Współczesna polityka transportowa / Rydzkowski Włodzimierz (red.), 2017, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ISBN 978-83-208-2282-3, s. 37-65,

20 Purwanto A., Heyndrickx C., Kiel J., Betancor O., Socorro M., Hernandez A., Eugenio-Martin J., Pawłowska B., Borkowski P., Fiedler R.: Impact of transport infrastructure on international competitiveness of Europe, Transportation Research Procedia, Elsevier BV, vol. 25, 2017, s. 2877-2888, DOI:10.1016/j.trpro.2017.05.273,

21 Koźlak A., Pawłowska B.: Współczesne wyzwania europejskiej polityki transportowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 450, 2016, s. 311-322, DOI:10.15611/pn.2016.450.27,

22  Pawłowska B., Koźlak A.: Transport i gospodarka morska w inteligentnych specjalizacjach jako czynnik poprawy konkurencyjności regionów w Polsce, Problemy Transportu i Logistyki,  nr 34, 2016, s. 155-165, DOI:10.18276/ptl.2016.34-15,

23    Pawłowska B.: Analiza czynników kształtujących popyt na usługi transportowe w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki, nr 30, 2015, s. 87-104, DOI:10.18276/ptl.2015.30-07,

24  Pawłowska B.: Rola transportu w realizacji idei "inteligentnego miasta", Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów, nr 3, 2015, s. 5455-5467

25  Pawłowska B.: W kierunku zrównoważonego rozwoju - przegląd efektów działań w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,  nr 401, 2015, s. 362-372, DOI:10.15611/pn.2015.401.33,

26  Pawłowska B.: W kierunku zrównoważonego transportu : przegląd efektów działań europejskiej polityki transportowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 54, 2015, s. 87-113,

27    Pawłowska B.: Zrównoważony rozwój transportu jako przykład poprawy efektywności sektora, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica,  vol. 2, nr 313, 2015, s. 63-78, DOI:10.18778/0208-6018.313.05,

28  Pawłowska B.: (red.)Infrastruktura transportu a konkurencyjnośc regionów w Unii Europejskiej, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-358-5, 214 s., 


Udział w międzynarodowych projektach badawczych:

4 Program Ramowy Unii Europejskiej - realizacja projektów badawczych:

 • EXCOST, 1994-95 (External costs of transportation and internalisation),
 • CODE-TEN, 1997-98 (Strategic Assessment of Corridor Developments, TEN Improvements and Extensions to the CEEC/CIS),
 • SCENES, 1998-2000 (European Transport Scenarios)

5 Program Ramowy Unii Europejskiej - realizacja projektów badawczych:

SPECTRUM, 2002-2005 (Study of policies regarding economic instruments complementing transport regulations and the undertaking of physical measures)

6 Program Ramowy Unii Europejskiej - realizacja projektów badawczych:

 • GRACE, 2005-2006 (Generalisation of Research on Accounts and Cost Estimation)
 • IMPRINT-NET, 2006-2007 (Implementing Pricing Reforms in Transport Networking), członkostwo w grupie eksperckiej ds. opłat w transporcie drogowym międzymiastowym
 • CATRIN, 2007-2009 (Cost Allocation of Transport Infrastructure Cost)

 7 Program Ramowy Unii Europejskiej - realizacja projektów badawczych:

 • INTERCONNECT, 2009-2011 (Interconnection Between Short And Long Distance Transport Networks)
 • ORIGAMI OPTIMAL REGULATION AND INFRASTRUCTURE FOR GROUND, AIR AND MARITIME INTERFACES (2-11-2013) 
 • COMPASS OPTIMISED CO-MODAL PASSENGER TRANSPORT FOR REDUCING CARBON EMISSIONS  (2011-2013)
 • SOUTH-NORTH AXIS (SONORA) (2008-2012)
 • IMPACT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE ON INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF EUROPE -  I-C-EU (2012-2014)

Udział w realizacji projektów badawczych dla Komisji Europejskiej (m.in. TREMOVE, ASSESS), Parlamentu Europejskiego, hiszpańskiego ministerstwa rozwoju i innych.

Udział w realizacji grantów KBN: nr PBZ-009-10 "Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu i infrastruktury", 1998-1999

 Inne:

 • Członek WCTR (World Conference on Transport Research)
 • Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.
 • Nagroda Indywidualna stopnia drugiego Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe 1999,
 • Srebrny Krzyż Zasługi, sierpień 2002,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, lipiec 2006.

 

Działalność organizacyjna

 • Zarządzanie pracą strony polskiej oraz koordynowanie zadań w międzynarodowych projektach badawczych w ramowych programach UE oraz projektach zleconych (CODE-TEN, SPECTRUM, TREMOVE, IMPACT i inne),
 • Aktywny udział w pozyskiwaniu środków na finansowanie prac badawczych (opracowywanie wniosków, współpraca z partnerami zagranicznymi),
 • Wielokrotny członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (w 1997 r. sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej).
 • Członek Wydziałowej Komisji Planów w 2001 r.
 • Członek Komisji Oceny  Okresowej Adiunktów w 2006 r.
 • Członek Rady Wydziału w latach 1993-1996, 2005-2007 i 2008-12, 2012-
 • Koordynator programu PENSUM;
 • Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych  Uniwersytetu Gdańskiego

 • Członek Komisji do spraw wdrożenia i monitorowania strategii HR Excellence in Research w Uniwersytecie Gdańskim
 •  Członek Komisji ds. realizowania polityki społecznej odpowiedzialności nauki
 • Członek Senackiej Komisji ds. kształcenia

 

 

Zainteresowania
 • Zrównoważony rozwój gospodarczy i dobrobyt społeczny
 • Ekologiczna strona działalności gospodarczej - wymiary antopopresji
 • Zrównoważony rozwój transportu
 • Estymacja kosztów zewnetrznych transportu
 • Straty i korzyści ekologiczne, cykl życia produktu
 • Efektywność energetyczna transportu i bezpieczeństwo energetyczne
 • Polityka transportowa i ekologiczna UE
 • Innowacje środowiskowe w transporcie, paliwa alternatywne
 • Gospodarka morska w realizacji celów zrównoważonego rozwoju
 • Transport morski i jego oddziaływanie na środowisko przyrodnicze
 • Poprawa efektywności energetycznej portów morskich jako czynnik bezpieczeństwa energetycznego
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
Inne