dr Agata Olechnowicz-Szewczyk

stanowisko:
asystent
funkcja:
-
telefon:
58 523 1327
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
116
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Termin kolokwium dla nieobecnych - Czwartek 9 maja na godz. 8:45. 

Konsultacje w semestrze letnim 2023/24

czwartki 9:00-9:45 w p.116 (jest szansa złapać mnie także na długiej przerwie, ale poproszę o wcześniejszego maila na agata.olechnowicz@ug.edu.pl)

poniedziałek 13:00-13:45 na teams 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWE3YTdiYTQtNGMwMi00ZGQyLWFmMGEtYzJlODViOWNiNDVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22b00c7de8-211d-4e00-9256-d3b744be1484%22%7d