dr Renata Anisiewicz

jednostka:
stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
tel. sekretariat:
nr pokoju:
e-mail:
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

poniedziałek 13.00-14.00

wtorek 13.00-14.00 

Gdańsk-Oliwa, ul Bażyńskiego 4 ,pok B404