dr Bartłomiej Gabriel

jednostka:
stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
tel. sekretariat:
nr pokoju:
203
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Wydział Zarządzania, p. 203

http://wzr.pl/finprzed/index.php?str=245&prac=29