dr Adam Borodo

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58 523 13 32
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
318
Inne funkcje:

Opiekun Koła Naukowego Elektronicznego Biznesu.
www.kneb.ug.edu.pl

Opiekun Koła Naukowego Studencki Klub Biznesu
www.knskb.ug.edu.pl 

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje podczas letniej poprawkowej sesji egzaminacyjnej r.a. 2022/2023

Środa 10:00 - 11:30.

Konsultacje w dniu 20 września za pośrednictwem MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjVkYWIzMjUtMjI3Ni00NDRiLWI5MTctZTU0YzBkMzBmYWRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2282de4862-0a66-495e-bcea-2be3fa7f5e4b%22%7d

Jak będzie potrzeba proszę dzwonić przez MS Teams. 

 

 Zapraszam też do kontaktu mailowego lub przez MS Teams.