dr Bartłomiej Gliniecki

jednostka:
stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
tel. sekretariat:
nr pokoju:
Inne funkcje:

Kierownik studiów podyplomowych Prawo spółek