dr Bartłomiej Gliniecki

jednostka:
stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
tel. sekretariat:
nr pokoju:
Inne funkcje:

Kierownik studiów podyplomowych Prawo spółek

Kariera

maj 2011 r. - Adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

styczeń 2011 r. - Obrona rozprawy doktorskiej pt. "Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej" przed komisją Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (promotor: dr hab. Jerzy Ciszewski, prof. UG, recenzenci: prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner, dr hab. Tomasz Sokołowski, prof. UAM)

2007 - asystent w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 

Publikacje
Zainteresowania

Prawo spółek handlowych

Prawo umów

Umowa deweloperska

Zabezpieczenie wierzytelności

Inne

Strona o umowach deweloperskich: www.umowadeweloperska.pl