dr Bartłomiej Gliniecki

jednostka:
stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
tel. sekretariat:
nr pokoju:
Inne funkcje:

Kierownik studiów podyplomowych Prawo spółek

Informacje dla studentów

Zapraszam na kurs e-learningowy do przedmiotu Prawo cywilne i handlowe w wymianie międzynarodowej znajdujący się w Portalu Edukacyjnym UG pod adresem https://mdl.ug.edu.pl/course/view.php?id=2537

Hasło dostępu do kursu: prawomsg