dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
kierownik zakładu
telefon:
058-523-1355
tel. sekretariat:
1246
nr pokoju:
339
WWW:
Inne funkcje:

pomysłodawca i przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Studenckich "Nasze Studia"/członek zespołu redakcyjnego  czasopisma IBAGE/członek Rady Naukowej CSAW/członek Rady Naukowej czasopisma „Academic Review of Business and Economics”/członek Komisji konkursowej ds. przyznania nagrody „Nauczyciel Roku” im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza/członek Wydziałowego Zespołu ds. wdrożenia i monitorowania strategii HR Excellence in Research  

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024

wtorek: 9.00-9.45

środa: 9.00-9.45

p. 339 

 _____________________________________________________________________________

"NIECH CIĘ PAN BŁOGOSŁAWI I STRZEŻE. NIECH PAN ROZPROMIENI OBLICZE SWE NAD TOBĄ, NIECH CIĘ OBDARZY SWĄ ŁASKĄ. NIECH ZWRÓCI KU TOBIE SWOJE OBLICZE I NIECH CIĘ OBDARZY POKOJEM". Lb 6, 22-27