dr hab. Joanna Bednarz, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
kierownik katedry
telefon:
058-523-1364
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
337
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator Programu Erasmus+, członek Rady Wydziału, członek Rady Dyscypliny Ekonomia i Finance, członek Rady Wydawnictwa UG

Kariera
 • od maja 2015 - profesor nadzwyczajny UG
 • 27.11.2014 - kolokwium habilitacyjne (rozprawa habilitacyjna: J. Bednarz, Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013)
 • od 2004 - adiunkt w Instytucie Handlu Zagranicznego
 • 2003 - stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska pt. "Marketingowe modelowanie rynku dóbr konsumpcyjnych. Studium na przykładzie rynku przemysłu tłuszczowego w Polsce")
 • 1997-1998 - Master en sciences de gestion approfondies, studia podyplomowe Groupe HEC de Paris i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej
 • 1997-2004 - aktywność zawodowa w przedsiębiorstwach w branży FMCG
 • 1991-1997 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim (praca magisterska pt. "Faktoring jako forma finansowania krótkoterminowego w praktyce francuskiej i polskiej")
Publikacje
Zainteresowania
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Internacjonalizacja przedsiębiorstw
 • Zarządzanie produktem
 • Zarządzanie marką
 • Kreowanie marki narodowej
 • Zachowania konsumentów
Inne

Przewodnicząca Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku
Członek IESE Business School Alumni Association, University of Navarra