dr Sławomir Antkiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1393
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
331
WWW:
Inne funkcje:

- członek Senackiej Komisji Kształcenia i Rady Wydz. Ekonomicznego UG

- członek Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Gdańskim

- członek Rady Naukowej Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Gdańsk

- członek Sądu Koleżeńskiego Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Kariera
 • Od 2001 - adiunkt
 • 2001 - stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych (rozprawa doktorska "Akcje i obligacje w długoterminowym finansowaniu przedsiębiorstw")
 • 1998-2001 - asystent w Instytucie Handlu Zagranicznego
 • 1993-1998 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiczny, specjalność: Handel Zagraniczny (praca magisterska: "Koncepcja funduszy inwestycyjnych i jej realizacja w praktyce polskiej")
Publikacje

Książki:

1.      S. Antkiewicz, Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe. Warszawa 2012.

2.      S. Antkiewicz, Polski rynek obligacji i innych papierów wartościowych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.

3.      S. Antkiewicz, Rynek dłużnych papierów wartościowych w Polsce. Instrumenty, innowacje, perspektywy, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.

4.      S. Antkiewicz, Akcje i obligacje w finansowaniu przedsiębiorstw, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002.

 

 

Redakcje książek

 

1.      S. Antkiewicz, M. Pronobis, Gospodarka w warunkach kryzysu, CeDeWu.pl. Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2009.

2.      S. Antkiewicz, M. Kalinowski, Innowacje finansowe, CeDeWu.pl. Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2008.

3.      S. Antkiewicz, M. Kalinowski, Tendencje i uwarunkowania rozwoju finansów przedsiębiorstw i finansów publicznych, CeDeWu.pl. Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2008.

 

Kilkaset artykułów w czasopismach punktowanych oraz kilkadziesiąt rozdziałów w książkach

Zainteresowania
 • Rynki finansowe
 • Fundusze inwestycyjne
 • Papiery wartościowe
 • Pochodne instrumenty finansowe
Inne
 • 2013 - Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej
 • 2011 - Wyróżnienie im. Celestyna Mrongowiusza w konkursie "Nauczyciel Roku"
 • 2010 - Nagroda Rektora - Indywidualna stopnia drugiego za książki "Polski rynek obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych (autor)" i "Gospodarka w warunkach kryzysu (współredaktor)"
 • 2004 - Nagroda Naukowa Miasta Gdańska dla młodych naukowców "Młody Heweliusz" w kategorii nauk humanistycznych, za ogólny dorobek naukowy ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej publikacji książkowej