dr Sławomir Antkiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1393
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
331
WWW:
Inne funkcje:

- członek Senackiej Komisji Kształcenia i Rady Wydz. Ekonomicznego UG

- członek Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Gdańskim

- członek Rady Naukowej Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Gdańsk

- członek Sądu Koleżeńskiego Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Informacje dla studentów
Rynek pieniężny i kapitałowy - NIESTACJONARNE - Wykłady ZDALNE
Finanse - NIESTACJONARNE - Wykłady ZDALNE
Seminarium magisterskie - Praca ZDALNA
Seminarium licencjackie - Praca ZDALNA
Finanse - STACJONARNE - Wykłady ZDALNE
Rynek pieniężny i kapitałowy - STACJONARNE - Wykłady ZDALNE
Przestępstwa finansowe - Wykłady ZDALNE
Fundusze inwestycyjne na rynku międzynarodowym - Wykłady ZDALNE
Rynek dłużnych instrumentów finansowych_Wykłady ZDALNE
Bankowość inwestycyjna - STACJONARNE_Wykłady ZDALNE
Rynek akcji
Rynek papierów wartościowych
Zamówienia publiczne w praktyce gospodarczej
Innowacyjne instrumenty finansowe
Ubezpieczenia społeczne i prawo pr.