dr hab. Piotr Zientara, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
58-523-1322
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
310
Inne funkcje:

Sekretarz komisji ewaluacyjnej

członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Kariera
Publikacje

Monografie

Zientara, P., Bąk, M., & Zamojska, A. (2020). Tourism and hospitality in Poland. An empirical study of selected issues. Gdańsk: Wydawnictwo UG.

Zientara, P. (2014). Human resource management in emerging economies. London, New York: Routledge.

Zientara, P. (2012). Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym: Przyczyny, mechanizmy, konsekwencje. Gdańsk: Wydawnictwo UG.

Zientara, P. (2009). New Europe’s old regions. London: The Institute of Economic Affairs.

Zientara, P. (2009). Związki zawodowe w największych gospodarkach Europy a przemiany strukturalne i ewolucja modelu społeczno-ekonomicznego. Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.

Artykuły

Zientara, P., Adamska-Mieruszewska, J., & Bąk, M. (2021). Hotel employees’ views on fairness, well-being and collective representation in times of the coronavirus crisis: Evidence from Poland. Industrial Relations Journal, 52(5), 458-475. https://doi.org/10.1111/irj.12345.

Croes, R., Ridderstaat, J., Bak, M., & Zientara, P. (2021). Tourism specialization, economic growth, human development and transition economies: The case of Poland. Tourism Management, 82, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104181.

Nikodemska-Wolowik, A.M., Zientara, P., & Zamojska, A. (2021). A family-enterprise collective certification trademark: consumer insight. Journal of Family Business Management, 11(2), 185-199. https://doi.org/10.1108/JFBM-10-2019-0067.

Zientara, P., Bohdanowicz-Godfrey, P., Whitely, C., & Maciejewski, G. (2020). A case study of LightStay (2010-2017) - Hilton’s corporate responsibility management system. Energies, 13(9), 2303; https://doi.org/10.3390/en13092303. 

Zientara, P., Zamojska, A., & Cirella, G. T. (2020). Participatory urban governance: Multilevel study. PlosOne, 15(2): e0229095. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229095. 

Zientara, P., Zamojska, A., Maciejewski, G., & Nikodemska-Wołowik, A. M. (2019). Environmentalism and Polish coal mining: A multilevel study. Sustainability, 11(3086). DOI:10.3390/su11113086. 

Bohdanowicz-Godfrey, P., Zientara, P., & Bak, M. (2019). Towards an accessible hotel: a case study of Scandic. Current Issues in Tourism (Letters), 22(10), 1133-1137. DOI: 10.1080/13683500.2018.1449191.  

Zientara, P., Zamojska, A., & Nikodemska-Wołowik, A. (2018). CSR, age management and altruism: The role of future time perspective and personal altruistic convictions. Przedsiębiorczość i zarządzanie, 19(10), 439-454. 

Zientara, P., & Zamojska, A. (2018). Green organizational climates and employee pro-environmental behaviour in the hotel industry. Journal of Sustainable Tourism, 26(7), 1142-1159. DOI: 10.1080/09669582.2016.1206554.

Zientara, P. (2017). Socioemotional wealth and corporate social responsibility: A critical analysis. Journal of Business Ethics. Journal of Business Ethics, 144(1), 185-199.

Zientara, P., & Nikodemska-Wołowik, A. M. (2016). Movements between entrepreneurship and paid employment: Experiences of Polish entrepreneurs in the international context. Problemy Zarządzania, 14(3), 68-88. 

Zientara P., Kujawski, L., & Bohdanowicz-Godfrey, P. (2015). Corporate social responsibility and employee attitudes: Evidence from a study of Polish hotel employees. Journal of Sustainable Tourism, 23(6),859-880.  

Bohdanowicz-Godfrey, P., & Zientara, P. (2014). Environmental performance assessment systems in the hotel industry. International Business and Global Economy, 33, 743-756.

Zientara, P., & Bohdanowicz-Godfrey, P. (2014). Attitudes of Polish owner-managers of agritourism farms and small accommodation businesses towards environmental engagement. Progress in Responsible Tourism, 3(1), 123-144.

Zientara, P. (2013). Urban development strategies and the knowledge economy. A case of Gdynia, Poland. International Business and Global Economy. 32, 269-286.

Zientara, P. (2012). Polish unions’ attitudes towards flexibility in view of work-life balance and low employment rates of women and seniors. The International Journal of Emerging and Transition Economies, 5(1/2), 79-97.

Bohdanowicz, P., Zientara, P., & Novotna, E. (2011). International hotel chains and environmental protection: Analysis of Hilton’s we care! programme (Europe, 2006-2008). Journal of Sustainable Tourism, 19(7), 797-816.

Zientara, P. (2011). When environmental protection collides with economic development: Scalar interpretation of conflicts in Polish localities. Eastern European Economics, 49(2), 65-83.

Zientara, P. (2011). International migration: A case against building ever higher fences. Economic Affairs, 31(1), 66-72.

Zientara, P., & Kuczyński, G. (2011). High unemployment in Polish regions: Is hysteresis behind it? Wspólnoty Europejskie, 6, 57-64.

Zientara, P. (2010). The involvement of Polish trade unions in social dialogue and workplace governance: Implications for reform. International Social Science Journal, LXI(2-3) June/September, 303-320.

Zientara, P. (2009). Creativity, innovation and entrepreneurship in Poland in the post-war period. International Journal of Decision Sciences, Risk and Management. 1(3/4), 299-325.

Zientara, P., & Kuczyński, G. (2009). HR practices and work-related attitudes in Polish public administration. Eastern European Economics, 47(5), 42-60.  

Zientara, P. (2009). A few remarks on globalisation, democracy and spatiality. Economic Affairs, 29(2), 56-61.

Bohdanowicz, P., & Zientara, P. (2009). Hotel companies’ contribution to improving the quality of life of local communities and the well-being of their employees. Tourism and Hospitality Research, 9(2), 147-158.

Zientara, P. (2009). Employment of older workers in Polish SMEs: Employer attitudes and perceptions, employee motivations and expectations. Human Resource Development International, 12(2), 135-153.

Zientara, P. (2009). Restructuring the coal mining industry: Unionism, conflict and co-operation. Evidence from Poland. Eastern European Economics, 47(1), 41-59.

Zientara, P. (2009). Development of tourism in Poland: Policy implications. International Journal of Tourism Policy, 2(3), 159-166.

Zientara, P., & Kuczyński, G. (2009). Employees’ desire to join or leave a union: Evidence from Poland. Industrial Relations: A Journal of Economy & Society, 48(1), 185-193.

Bohdanowicz, P., & Zientara, P. (2008). Corporate social responsibility in hospitality: Issues and implications. A case study of Scandic. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 8(4), 271-293.

Zientara, P. (2008) Employment of older workers in Poland: Issues and policy implications. Economic Affairs, 28(4), 63-68.

Zientara, P. (2008). A report on the Polish labor market: An insider-outsider system. Industrial Relations: A Journal of Economy & Society, 47(3), 419-429.

Zientara, P. (2008). Polish regions in the age of a knowledge-based economy. International Journal of Urban and Regional Research, 32(1), 65-80.

Zientara, P. (2008). Aktywizacja zawodowa osób po 55 roku życia w UE. Wspólnoty Europejskie, 6, 12-18.

Zientara, P. (2008). Europejska polityka spójności: kontrowersje i wątpliwości. Wspólnoty Europejskie, 4, 24-30.

Zientara, P.(2007). Coal mining, economic development and environmental sustainability: A case of Poland, Journal of Energy and Development. 32(2), 189-206.     

Zientara, P. (2007). How trade unions are a roadblock to Poland’s economic renaissance. Economic Affairs, 27(1), 44-51.

Zientara, P. (2007). Regionalism and free-market reform: the case of Poland. Economic Affairs, 27(2), 49-56.

Zientara, P. (2007). Polish government policy for coal (1989-2006). International Journal of Energy Sector Management, 1(3), 273-294.

Zientara, P. (2007). Regiony Unii Europejskiej w obliczu rewolucji informatyczno-telekomunikacyjnej. Wspólnoty Europejskie, 3, 15-24.  

Zientara, P. (2007). Rewitalizacja okręgów przemysłowych z funduszy strukturalnych UE: realizacja programu RECHAR II w Limburgii (1994-1999). Przegląd Zachodni, 2, 198-212. 

Zientara, P. (2006). Employment protection legislation and the growth of the service sector in the European Union. Economic Affairs, 26(4), 46-52.

Zientara, P. (2006). Za i przeciw wczesnemu wejściu Polski do strefy euro. Wspólnoty Europejskie, 11, 3-10.

Zientara, P. (2006). Klasyczny liberalizm a interwencjonizm państwowy i doktryna państwa opiekuńczego. Analiza wybranych zagadnień w ujęciu historyczno-teoretycznym. Zeszyty naukowe GWSA, 3, 345-386.

Zientara, P. (2006). Przesłanki i formy partycypacji pracowniczej w największych gospodarkach UE (Niemcy, Francja, Wielka Brytania). Wspólnoty Europejskie, 10, 40-48. 

Zientara, P. (2006). Brytyjskie związki zawodowe: perspektywa historyczno-teoretyczna. Polityka społeczna, 1, 22-27.

Zientara, P. (2005). Współczesne modele zachodnioeuropejskiego państwa dobrobytu. Wspólnoty Europejskie, 12, 4-12.  

Zientara, P. (2005). Thatcheryzm - implikacje dla Polski. Kontrola Państwowa, 2, 97-105.

Zientara, P. (2004). Restrukturyzacja polskiego górnictwa węgla kamiennego a reforma gospodarcza w świetle doświadczeń brytyjskich i ideologii M. Thatcher. Gospodarka w praktyce i teorii, 2, 133-146.

Rozdziały

Zientara, P., Jażdżewska-Gutta, M., Zamojska, A. (2021). Tourist sustainable mobility at the destination. A case study of a Polish conurbation. In L. Zamparini (Ed.), Sustainable transport and tourism destinations. Transport and Sustainability (pp. 27-44), vol. 13, Emerald Publishing, DOI:10.1108/S2044-994120210000013006. 

Zientara, P., & Bohdanowicz-Godfrey, P. (2018). Mechanisms and tools for measuring and reporting sustainability in the hotel industry: A practical dimension. In A. Lindgreen, Ch. Vallaster, S. Yousafzai, & B. Hirsch (Eds.), Measuring and controlling sustainability. Spanning theory and practice (pp. 189-206). Abingdon: Routledge.   

Bohdanowicz-Godfrey, P. & Zientara, P. (2015). Environmental management and online environmental performance assessment tools in the hotel industry: Theory and practice. In C. M. Hall, S. Gössling & D. Scott (Eds.) The Routledge handbook of tourism and sustainability (342-356). Abingdon: Routledge. 

Zientara, P. (2014). Flexible transitions from work to retirement: Evidence from Poland. In: C. M. Alcover, G. Topa, E. Parry, F. Fraccaroli, & M. Depolo (Eds.), Bridge employment. A research handbook (pp. 90-114). London and New York: Routledge. 

Zientara, P. (2012). Hospitality enterprise: A key influence. In D. Leslie (ed.), Responsible tourism: Concepts, theory and practice (pp. 154-164). Wallingford: Cabi.

Zientara, P. (2012). Is sustainable tourism a viable development option for Polish rural areas? In D. Leslie (Ed.), Tourism enterprises and the sustainability agenda across Europe (pp. 169-185), Farnham: Ashgate.     

Bohdanowicz, P., & Zientara, P. (2012). CSR-inspired environmental initiatives in top hotel chains. In D. Leslie (ed.), Tourism enterprises and the sustainability agenda across Europe (pp. 93-120). Farnham: Ashgate.

Nikodemska-Wołowik, A. M., & Zientara, P. (2012). Family enterprises in the European Union: A case for regional support. InI. E. Kotowska, E. Latoszek, A. Z. Nowak, & A. Stępniak (Eds.), European integration process in the new regional and global settings (315-326). Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW.

Zientara, P., & Bohdanowicz, P. (2010). The hospitality sector: Corporate social responsibility and climate change. In C. Schott (ed.), Tourism and the implications of climate change: Issues and actions (pp. 91-111). Bingley: Emerald Group Publishing Limited.

Zientara, P. (2008) Przesłanki i implikacje market-based management. In W. Polak & T. Noch (Eds.), Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach. Teoria i praktyka (331-339). Gdańsk: Wydawnictwo GWSA.

Zientara, P. (2007). Czy rzeczywiście potrzebujemy CSR? In P. Kulawczuk, & A. Poszewiecki (Eds.), Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami (pp. 227-235). Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. 

Wystąpienia na konferencjach 

Zientara, P., & Bohdanowicz-Godfrey, P. (2014). Environmental performance assessment systems in the hotel industry. Paper presented at the conference entitled Challenges of the Global Economy, Sopot, 22-23 May 2014.

Kujawski, L, Zientara, P., & Oziewicz, E. (2014). Estimation of the pace and rate of emigration using SETAR models: Econometric analysis based on data from Poland. Paper presented at the twelfth Eurasia Business and Economics Society conference, Singapore, 9-11 January 2014.

Zientara, P., & Kujawski, L. (2013). Polish employees’ intentions to migrate and views on cross-border labour mobility. Paper presented at the twelfth European Economics and Finance Society conference, Berlin, 20th-23rd June 2013.

Zientara, P. (2005). Offshoring - a threat or incentive to free-market reform. An online publication of the fourth European Economic and Financial Society conference, Coimbra, 19th-22nd May 2005.

Podręczniki

Zientara, P. (2019). International economic relations. Selected theoretical issues and policy implications. Gdańsk: Wydawnictwo UG.

Turek, M., & Zientara, P. (2008). English for hotel management. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. 


Inne publikacje  

Nikodemska-Wołowik, A. M., & Zientara, P. (Eds.) (2014). Dobre praktyki z zakresu zarządzania kompetencjami i zarządzania strategicznego. Gdańsk: Agencja Rozwoju Pomorza.

Nikodemska-Wołowik, A. M., & Zientara, P. (Eds.) (2014). Analiza dostępnych metod i technik zarządzania kompetencjami oraz planowania strategii rozwoju w firmie. Gdańsk: Agencja Rozwoju Pomorza.

Prace nieopublikowane 

Zientara, P. (2005). Restructuring of the coal Industry and Economic Reform: the UK - Poland, a PhD dissertation, University of Gdansk, Faculty of Economics.

Zientara, P. (1998). Economic and social conversion of regions affected by industrial decline. Implementation of RECHAR II, RESIDER II, KONVER and RETEX in view of Poland’s EU membership. An MA dissertation, College of Europe in Bruges, HRD Department. 

 

 

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe: CSR, sustainability, zarządzanie środowiskowe, HRM, zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

Zainteresowania pozanaukowe: żużel i stare BMW.

Inne