dr hab. Paweł Miłobędzki, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

jednostka:
stanowisko:
prof. UG
funkcja:
kierownik katedry
telefon:
58 5231455
tel. sekretariat:
1408
nr pokoju:
113
Inne funkcje:

Euro Working Group on Financial Modelling - członek

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN - członek

Narodowe Centrum Nauki - ekspert

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Wtorki, 9.45-11.15, Katedra Ekonometrii, Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, pok. 113.