dr Aleksandra Borowicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58/523 12 27
tel. sekretariat:
1227
nr pokoju:
117
Inne funkcje:

Członek zarządu/skarbnik w Polskim Stowarzyszeniu Badań Wspólnoty Europejskiej PECSA                                                

Studia stacjonarne i niestacjonarne

W roku akademickim 2022/2023 w semestrze letnim konsultacje odbywają się on-line w poniedziałki w godz. 8:00-09:30. UWAGA ZMIANA KONSULTACJI NA PIĄTKI!!!!Od 17.04. konsultacje odbywają się w piątki w godz. 9:00-10:30. 

W piątek 28.06. odwołane zostają konsultacje. Zapraszam w poniedziałek 03.07.

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a88watuOTp6EmLHkRU0E2_OzfSlI11z1fOUCvFvWOTYE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=28e4501d-d7c3-42a2-99de-59f9dca5c9b1&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069