dr hab. Monika Tomaszewska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

jednostka:
stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
tel. sekretariat:
nr pokoju:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne