dr Olga Komorowska

jednostka:
stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58 523-14-5
tel. sekretariat:
nr pokoju:
234
Inne funkcje:
Kariera
Publikacje

Instrumenty finansowe wsparcia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym w Niemczech
POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO Nr 4/2013

Determinanty ryzyka bezrobocia długotrwałego wśród osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w Trójmieście
JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCIAL SCIENCES Nr 4/2012

Potrzeby gospodarstw domowych związane z wychowywaniem dziecka niepełnosprawnego
SPOŁECZEŃSTWO I RODZINA Nr 4/2012

Koszty indywidualne i społeczne związane z niepełnosprawnością dziecka
PIENIĄDZE I WIĘŹ Nr 3 (52)/2011

Własny budżet - nowa forma świadczeń dla osób z niepełnosprawnością w Niemczech
PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Nr 2/3/2011

Osoba niepełnosprawna w Polsce i w Niemczech - wybrane aspekty prawne
STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE Nr LXXXIII/2011

Zainteresowania
Inne