prof. UG dr hab. Krystyna Strzała

jednostka:
stanowisko:
funkcja:
telefon:
058-523-1304
tel. sekretariat:
1408
nr pokoju:
117
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
Publikacje
Zainteresowania

nowe techniki ekonometryczne i ich zastosowanie do weryfikacji hipotez ekonomicznych, metody diagnozowania i prognozowania stanu koniunktury gospodarczej

Inne