dr hab. Anna Zamojska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

jednostka:
stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
tel. sekretariat:
1106
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

wzr.pl/~azamojska